“ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 15


ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 15 “คุณชายฮีโร่” ยอมเป็นตัวประกันให้กองกำลังติดอาวุธของนักศึกษาพม่านำตัวขึ้น ฮ. ไปส่งที่ อำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี…

หม่อมราชวงศ์ผู้มีประสบการณ์การทำงานที่ยังคงอยู่ในความประทับใจของใครหลายคนเมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544  ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี

เกิดเหตุการณ์ “วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542”  ขณะที่กองกำลังติดอาวุธของนักศึกษาพม่า  บุกเข้ายึดสถานเอกอัครราชทูตพม่า ประจำประเทศไทย ที่ถนนสาทรเหนือ และจับเจ้าหน้าที่สถานทูตเป็นตัวประกัน หลังการเจรจาต่อรองเป็นเวลาหลายชั่วโมง ผู้ก่อการร้ายยินยอมปล่อยตัวประกัน แลกกับให้ทางการไทยจัดเฮลิคอปเตอร์ไปส่งที่ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นชายแดนไทย-พม่า

ในที่สุด “ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น กลายเป็นฮีโร่ในพริบตา หลังจากที่ได้เสนอตัวเป็นตัวประกันแลกกับเจ้าหน้าที่สถานทูต โดยสารไปด้วยเพื่อรับรองความปลอดภัยจนกระทั่งถึงที่หมาย ทำให้เหตุการณ์ครั้งนั้นยุติลงได้โดยไม่มีการสูญเสียชีวิต ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติของ “ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์” ที่ยังคงจารึกอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ความกล้าหาญของฝ่ายบริหารประเทศ

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร” หรือว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ ในฐานะรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เป็นบุตรของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ (พระโอรสใน จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต) และหม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา (นามสกุลเดิม ณ ถลาง) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร มีชื่อเล่นว่า “คุณชายหมู”

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร สมรสกับคุณนุชวดี บำรุงตระกูล มีบุตรคือ หม่อมหลวงพินิตพันธุ์ บริพัตร และสมรสกับ คุณสาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา (ภมรบุตร) มีบุตรคือ หม่อมหลวงวราภินันท์ บริพัตร

การศึกษา

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ โรงเรียน Cheam (ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าโรงเรียน) และโรงเรียน Rugby ประเทศอังกฤษ (ดำรงตำแหน่ง หัวหน้า House หรือสี และได้รับทุนการศึกษาเรียนดีเด่น) (พ.ศ. 2506-พ.ศ. 2513)

ระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 และปริญญาโท ณ Pembroke College มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เกียรตินิยม สาขา ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE) (พ.ศ. 2514 – พ.ศ. 2520)

ระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกาทางด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2521)

ประวัติการทำงาน

รับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2539

เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2536)

เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2531 และ พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2534) และตำแหน่งที่ปรึกษาคณะ กรรมาธิการกิจการรัฐสภา (พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2534)

เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางด้านนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ) (พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2532)

เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2536)

เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการพาณิชย์ฝ่ายต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ (พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537)

ประธานคณะทำงานร่วมอาเซียน-เวียดนาม เพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียน-เวียดนาม (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2536)

ประธานคณะทำงานร่วมอาเซียน-กัมพูชา-ลาว เพื่อศึกษาและเสนอแนะ แนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียน-กัมพูชา-ลาว

เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ดร.พิจิตต รัตตกุล) ในคณะกรรมการต่างๆ คือ

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการสำนักงานตลาด

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในวงราชการกรุงเทพมหานคร

กรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการยุติธรรม

 

ปัจจุบัน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พำนักอยู่ที่วังสวนผักกาด และเป็นประธานกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ภายหลังการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และมีการจัดตั้งรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช พรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวได้ประกาศจัดตั้งรัฐบาลเงา หรือ ครม.เงาขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้รับเลือกจากที่ประชุมพรรค ให้ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเงา

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคนำไทย ร่วมกับนายอำนวย วีรวรรณ เมื่อ พ.ศ. 2537 และเคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคนำไทย

ต่อมา ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เข้าเป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 6 (บางรัก สัมพันธวงศ์ สาทร แขวงยานนาวาและแขวงทุ่งมหาเมฆ) เมื่อปี พ.ศ. 2539 และ 2544

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริหารพรรค มีมติส่ง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการเลือกตั้งในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 ซึ่งปรากฏว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยได้ “934,602 คะแนน” แม้จะยังไม่ประกาศผลรับรองอย่างเป็นทางการ…

(จาก นสพ. มติชน)

Advertisements

123 Responses

 1. ร้องเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อยากให้ท่านเข้าไปตรวจสอบโรงเรียนกีฬากรุงเทพฯที่บางมดหน่อยค่ะ มีการโกงกินกันเป็นกระบวนการ ดิฉันเป็นผู้ปกครองโรงเรียนกีฬากรุงเทพฯ บางมด ธนบุรี ซึ่งมี อ. เหว่า ไม่ทราบชื่อจริงเป็นผู้ดูแลอยู่ แต่ค่อยได้เข้ามาดูแล เดือนนึงจะเข้าซัก 2-3 วัน ซึ่งก็มีอาสาสมัครอีกหลายคนที่ลาออกไปแต่ยังมีการเซ็นต์ชื่อรับเงินแทนอยู่ ผู้ใหญ่บอกว่า จะได้เอาเงินมาเป็นเงินกองกลาง เผื่อไปกินเลี้ยงกันข้างนอกบ้าง ท่านคงงง ว่าดิฉันทราบได้อย่างไร ใช่ไหมคะ เพราะญาติของดิฉันไปทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวจังหวัดขอนแก่น มีอาสาสมัครคนหนึ่งเขาพูดให้เพื่อนเขาฟังเรื่องที่ มีผู้ใหญ่ในโรงเรียนให้เซ็นต์ชื่อรับเงินแทนคนที่ออกไปแล้ว บังเอิญได้เห็นเขาใส่เสื้อ BANGKOK SPORT SCHOOL จึงมาเล่าให้ฟัง และบอกลักษณะ รูปร่าง ซื่งก็ตรงกับคนที่เป็น อสม.อยู่ ที่นี่ ดิฉันรับไม่ได้ เพราะเขาก็กินภาษีรัฐบาลซึ่ง ดิฉันก็เป็น ผู้เสียภาษีคนหนึ่ง และ อสม. คนนี้เคยโดนผู้ปกครองร้องเรียนเรื่องพฤตืกรรมที่ไม่เหมาะสม คือใช้รองเท้าแตะฟาดหัวเด็กเนื่องจากเด็กไม่ถอดรองเท้า เดินขึ้นพื้นปูน เรื่องนี้เคยร้องเรียนไปที่ รร.กีฬา แห่งที่ 1 ที่ดินแดง แต่ก็ไม่เห็นมีความคืบหน้าอะไร รบกวนท่านผู้ว่าช่วยตรวจสอบ และให้ดำเนินการกับคนพวกนี้ด้วยนะคะ อย่าปล่อยให้คนชั่วรอยนวล แล้วชุดวอร์มที่ทางโรงเรียนแจกทุกปี คนละ 2 ฃุด เด็กไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอก เด็กบางคนยังไม่ทันใส่เลย สิ้นปีก็เรียกเกบคืน ถ้าใครไม่มีคืนก็เก็ยเงินเด็ก แล้งเงินเด็กที่เก็บไปเอาไปทำอะไร แล้วขุดที่ เก็บไป เอาไปไว้ที่ไหน อย่าบอกนะว่าเอาไปให้เด็กรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่ ที่ยังไม่ได้รับแจกชุด ดิฉันไม่เห็นเด็กใหม่จะได้รับเลย ช่วยตรวจสอบด้วยนะคะ รวมทั้งเรื่องอาหารด้วย ตัดงบกันหรือเปล่า อาหารนักกีฬา ซึ่งต้องการความเจริญ เติมโต ท่านเข้าไปดูรายการอาหารแต่ละมื้อสิคะ ไม่มีคุณค่าทางอาหารเลย วันไหนอาหารอร่อยเด็กขอเติมก็บอกว่า พอแล้วไม่มีให้เติม เครื่องดื่มเจนฟอร์มุล่า สำหรับชงให้เด็กกิน อ.เก็บหมด ไม่รุ้เก็บไปไว้ให้ใคร ให้เด็กดื่มบ้าง แต่น้อยมาก แอบถามเด็กดูได้ แล้วขนมแห้งที่ รร.กีฬาแห่งที่ 1 ส่งมาให้ ดิฉันไปเยี่ยมลูกที่โรงเรียน เห็นเขาให้มาเยอะแยะ อ.ต๊อก ให้ขนขึ้นไปไว้ในห้องของเขา ถามลูกได้กินไหม ลูกบอกได้กิน นิดเดียว เห้นมีนมกล่องด้วยนะ ควบคุมกันอย่างไร ทำกันเป็นกระบวนการเลยนะ เพราะ อ.เหว่าให้ท้าย ขายนำเงินมาแงกัน

 2. ร้องเรียนเรื่องฤว.ประถม
  ตามที่ปีที่แล้วมีการเปิดโครงการ Ep”ที่ผ่านมาท่าน สก.พยายามเน้นเรื่องความโปร่งใส แต่สุดท้ายหนีไม่พ้นอ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่คิดถึงเด็กที่รอคิวอยู่ โครงการนี้มีแต่ปัญหาบางทีก็ไม่รู้จะมีขึ้นึมาทำไมผู้ปกครองก็เหนื่อย เด็กก็เครียดถามไปถึงโรงเรียนก็มีปัญหาเข้าถึงข้อเท็จจริงยาก เรื่องอนุบาลเช่นกันทำไมกทม.นโยบายไม่เหมือนกันที่ รร.สายไหม แจกที่นอน ฤว.ไม่แจกเอาของเก่ามาให้เด็กนอนไม่มีงบหรืออย่างไรกัน ยังมีอีกหลายๆอย่างเรื่องหนังสือถ้าท่านได้ไปสัมผัสที่โรงเรียนบ้างหรือมีคนพอที่จะหาข้อมูลช่วยให้ข้อเท็จจริงผ่านเว็บบอร์ด รร.ฤว.ด้วยค่ะเพราะตอนนี้ โรงเรียนล็อคเว็บไม่สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นปิดกั้นความคิดเห็นของผู้ปกครองเรื่องนี้ไม่จบลงง่ายๆหากไม่มีความจริงปรากฎ คนสายไหมรอดูว่าจะมีความจริงหรือไม่

 3. อยากให้ช่วยหน่อยคะ

  คุณท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้นมา แต่ทำไมครูที่โรงเรียนนี้ไม่มีความยุติธรรมให่แก่เด็กคะ มีการขอร้องให้เด็กย้ายโรงเรียน ทั้งที่เพิ่งเปิดเทอมมาไม่เท่าไหร่ แล้วจะไปสมัครเรียนที่ไหนได้คะ ต้องเสียเวลาเป็นปี ความเป็นครูมีอยู่บ้างไหมคะ เด็กถึงแม้ว่าจะทำผิด ครูต้องเป็นผู้ให้โอกาส แนะนำเด็กให้กลับมาเป็นคนดี ไม่ใช่หรอคะ แต่นี่กลับไม่เคยถามเด็กเลยว่าเรื่องมันเป็นยังไง มีแต่โยนความผิดให้เด็ก ใส่ความเด็ก นี่หรือครู? อยากให้ช่วยดูแลหน่อยคะ

 4. ช่วนหน่อยค่ะ

  ครูโรงเรียนพระแม่มารีสาทรไม่มีความยุติธรรม

  สอนได้แต่เฉพาะคนรวย

  แล้วคนจนล่ะจะมีความรู้ได้ไง

  แถมยังบีบนักเรียนที่จนจนออกทางอ้อม

  แล้วจะไปเรียนที่ไหน

  เก็บเงินค่านั้นค่านี้เป็นว่าเล่นไม่เห็นได้อะไรขึ้นมา

  ค่าเทอมขึ้นทุกเทอม

  แอร์ก้อไม่ติดแล้วเงินที่ขึ้นเอาไปทำอะไร

  แถมยังทบตีเด็กอย่างทารุณด้วย

  ถ้าไม่ช่วยมาตรวจสอบ

  และส่อดส่องดูครู

  จะคิดว่าไม่ช่วยเหลือประชาชน

  เพราะประชาชนหลายคนเดือดร้อนมา

  เราอุตส่าห์เลือกคุณมาคุณต้องช่วยเรานะ

 5. อยากให้ผู้ว่ามาช่วยจัดการเรื่องขยะด้วยครับ เพราะหลังๆแถบ ซ.วชิรธรรมสาธิต 21,26 สุขุมวิท101/1 มีขยะมากมาย เพราะเนื่องจากไม่ค่อยมาเท ทำให้หนูก็เยอะขึ้น มันสกปรกมากครับ ต่างจากแต่ก่อนจากมาเทบ่อย แต่เดี๋ยวนี้ บางครั้ง 2 อาทิตย์ถึงจะมาเทครั้งหนึ่ง ผิดจากสมัยคุณอภิรักษ์มากครับ อยากให้ช่วยจัดการหน่อยครับ แมลงวันก็เยอะครับ เหม็นมากครับ ยิ่งปัจจุบันหวัดหมูก็ระบาดดว้ยครับ ช่วยดูแลหน่อยครับ ค่าขยะก็จ่ายแต่ทำไมถึงทำแบบนี้

 6. เรียนท่านผู้ว่า รบกวนช่วยให้เจ้าหน้าที่กวดขันเรื่องการขายพวงมาลัยและเช็ดกระจกที่สี่แยกรัชดาภิเษก (ถนนรัชดา ตัด ลาดพร้าว) ที่มีทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่ขายพวงมาลัยและเช็ดกระจก คนขับรถไม่ได้ยินดีให้เช็ด แต่ก็พยามเช็ดจนหมดบาน แล้วก็มาขอสตางค์ เป็นการกระทำที่ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะเวลากลางคืน รบกวนช่วยดูแลความรู้สึกปลอดภัยให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  ปล. ป้อมตำรวจอยู่ห่างไม่ถึง 50 เมตร

 7. ไม่มีเรื่องร้องเรียนนะคะ แต่มีเรื่องขอความช่วยเหลือจากท่านผู้ว่า
  เนื่องด้วยดิฉันได้ลงทุนเซ้งที่พร้อมอุปกรณ์การขายอาหารมาจากเพื่อนจำนวน 6หมื่นบาท แล้วได้จ่ายไปก่อนล่วงหน้า3หมื่นบาท ยังคงเหลือที่ต้องชำระอีก3หมื่นบาท ตอนนี้ได้ขายอาหารไปแล้ว20วัน เริมต้นที่ทุนซื้อของมาขายทั้งของแห้ง และของสด จำนวน800 บาท ตอนนี้ถือว่าขายได้ดีระดับหนึ่งแต่ต้องเพิ่มทุน ขายได้มาแล้วก็ซื้อของไปแทบไม่เหลือเงิน บางวันขายของหมดแต่ไม่เงินมาเพิ่มทุนเพราะยังมีลูกค้าต้องการกิน อีก ได้ไปขอกู้ ธนาคาร อิสลาม ตามที่ท่านผู้ว่า บอกว่า ยิ้มสู้กู้อาชีพ พอไปกู้ เค้าบอกว่าเราไม่ใช่คนอิสลาม แล้วกู้ไปขายอาหาร ถ้าไช่อาหารอิสลาม ไม่ได้ พอไปกู้แบ้งค์ ออมสิน เค้าให้ต้องมีคนค้ำ 1คน แต่ดิฉันหาไม่ได้ เพราะไม่รู้จักใครที่กรุงเทพ แล้วคนกรุงเทพที่ดิฉันรู้จัก
  ก็ไม่ใครรู้จักดิฉันดีพอ เลยไม่ใครยอมค้ำให้
  ท่านผู้ว่ามีคำแนะนำหรือจะให้ความช่วยเหลือดิฉันได้ในทางใดบ้างคะ
  ดิฉันต้องเลี้ยงดูบุตรสาวอีก2คน ชั้นม4 เรียนอยู่ที่โรงเรียน วชิรธรรมสาทิต1คน
  อีกคนเรียนอยู่ป.6 ที่โรงเรียน วัดราษฎ์ศรัทธาธรรม บ้านก็ต้องเช่า ร้านก็ต้องเช่า
  บิดาของลูกสาวก็ ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย แต่ได้หย่ากันมา10กว่าปีแล้ว
  ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆกับดิฉันได้
  ความสามารถในการทำงาน
  ดิฉัน เคยเป็นกุ๊ก อยู่โรงแรม ร้านอาหาร คลุกคลีวงการอาหารมาร่วม15ปี
  ตำแหน่งสุดท้าย คือ chef de patie แต่ตอนนี้ได้ออกมาประกอบอาชีพอิสระคืออยากมีร้านขายของเอง ซื่งตอนนี้ถือว่ามาถึงครึ่งฝันแล้ว ดิฉันมีใบผ่านการรับรองการทำอาหารมาจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว คิดว่าคงไม่ต้องไปฝึกอาชีพอีก
  สิ่งที่ต้องการคือคนค้ำประกันเงินจำนวน3หมื่นบาทจากธนาคารออมสิน
  หรือว่าดิฉันไปไปกู้ที่ไหนได้โดยที่ไม่ใช่นอกระบบ แล้วมีการผ่อนชำระ เพราะตอนนี้ คนที่เค้าเซ้งที่ให้เค้าต้องการเงินไปลงทุนกิจการของเขา แต่ดิฉันไม่เงินก้อน
  ถ้าท่านได้อ่านข้อความดิฉันให้ตอบมาทางอีเมล์ ก็ได้ค่ะ
  ตอนนี้ดิฉันขายอาหารอยู่ทีซอยสุขุมวิท38 4โมงเย็นถึงตี3ค่ะทุกวัน
  เบอรฺโทร 089-0129529

 8. ขอเรียนท่านผุ้ว่าราชการ กทม.ให้ช่วยปรับปรุงห้องน้ำของเด็กนักเรียนประถมที่ รร.บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ด้วย เพราะห้องน้ำสกปรกมาก ไม่ทราบว่าครูที่ รร.นี้ทนดูอยู่ได้อย่างไร ไม่ปรับปรุงให้ดีขี้น หรือกำชับให้ภารโรงทำความสะอาดบ่อย ๆ
  ห้องน้ำถ้าสกปรกมากจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และทำให้เด็กไม่อยากเข้าและจะ
  อั้นปัสสาวะ ทำให้เกิดโรคนิ่วขี้นมาอีก มีอยู่วันหนึ่งซึ่งได้ยินกับหูตัวเองเลยได้ยินว่า
  ครูที่ รร.บางชันแห่งนี้แหละไล่ นร.ซึ่งยังเล็กอยู่ไม่ให้เข้าห้องน้ำของ นร.มัธยม ไล่
  เหมือนไล่หมาซึ่งเป็นครูที่มารยาททรามมาก ขอให้ท่านผู้ว่าช่วยดูแลในส่วนนี้ด้วย

 9. จากพี่เลี้ยงเด็ก กทม.
  ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ คือ เด็กอนุบาลในโรงเรียนลดลงอย่างมาก ทางเขตจึงจะมีการลดจำนวนเด็กลง ทำให้พี่เลี้ยงเดือดร้อนมาก เพราะบางคนก็ทำงานมา 11 ปี จนอายุมากเลยเลขหลัก 4 ไปเเล้ว ถ้าออกจากงานจะไปหางานที่ไหนทำอีก เงินเดือนก็น้อย 5พันกว่าถ้าไม่มีค่าครองชีพก็ตายเเน่เลย
  โปรดช่วยหน่อยค่ะ

 10. อยากจะรบกวนสอบถามว่า ผลการอนุมัติโครงการบ้านยิ้ม 2 จะประกาศรายชื่อเมื่อไหร่ค่ะ

 11. เรียน ท่านผู้ว่า กทม.

  สุขุมวิท 50 ทางเข้าสถานีสูบน้ำพระโขนง จากปากซอยเข้ามาประมาณ 50 ม.

  ทางด้านขวามือ กำลังมีการก่อสร้างอาคาร apartment ขนาดใหญ่ บนพื้นที่

  ดินขนาดเล็กมาก โดยไม่มีการถอยร่น ไม่มีที่จอดรถ ไม่ทราบว่าทำได้อย่างไร

  ทั้งๆที่ที่ดินติดถนน 2 ด้าน

 12. เรียน ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  ดิฉันมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหมู่บ้านที่พักอาศัย ดิฉันพักอยู่ที่หมู่บ้านเคหะรามคำแหง ซ.รามคำแหง 190/2 ถ.รามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
  กรุงเทพฯ เนื่องจากต้องการให้ท่านช่วยส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลสวนสุขภาพท้ายหมู่บ้าน เพราะคนทิ้งขยะกันเกลื่นกลาด เครื่องเล่นในสนามฯ ผุพัง
  มีสนิม ใช้การไม่ได้ เด็ก ๆ ในหมู่บ้านไม่มีของเล่น ใช้มือจับของเล่นทีไรก็มีแต่สนิม ไม่ทราบว่ามีงบประมาณในการจัดการส่วนนี้หรือไม่ เพราะกรรมการหมู่บ้าน
  ไม่ดูแล แก้ไข ซ่อมแซมเลย สงสารเด็ก ๆ มากรบกวนท่านผู้ว่าฯ ช่วยจัดการให้ด้วยนะ
  ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ
  นิล

 13. วางมัดจำบ้านไปแล้วค่ะขอเลื่อนเวลามาแล้ว 2 ครั้ง เสียมัดจำไปแล้วเป็นหมื่นค่ะ ยังไม่เห็นวี่แววของโครงการบ้านยิ้ม 2 เลย เลื่อนตลอดเลยค่ะจนเจ้าของบ้านเขาจะไม่รอแล้ว จะยึดมัดจำค่ะ

 14. เรียน ท่านผู้ว่าสุขุมพันธุ์
  ตามที่ดิฉันได้ยื่นผู้ขอสินเชื่อในโครงการบ้านยิ้ม 2 ไว้นั้นเดิมทีแจ้งว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและออกใบรับรองการได้สิทธิประมาณกลางเดือน ก.ค.52 บัดนี้เวลาล่วงเลยมาถึงวันที่ 13 ส.ค.52 แล้ว แต่ก็ยังไม่มีการประกาศรายชื่อมาแต่อย่างใด ดิฉันมีความเดือดร้อนมากๆๆๆๆๆๆ เนื่องจากได้วางมัดจำไป 50,000 บาท และได้ขอขยายเวลาในการโอนจากเจ้าของบ้านที่จะขายให้ (ขอขยายมา 2 ครั้งแล้ว) จนเจ้าของบ้านแจ้งว่าภายในเดือนส.ค.52 นี้ถ้าไม่โอนจะยึดเงินมัดจำและจะไม่ขายบ้านให้
  ในการนี้ดิฉันใคร่ขอความช่วเหลือท่านผู้ว่าช่วยเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการโครงการบ้านยิ้ม 2 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้ใต้บังคับบัญชาที่รอความช่วยเหลือจากท่านอีกจำนวนมากจะได้ ยิ้มๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ กันทั่วหน้า

 15. เรียน ท่านผู้ว่าสุขุมพันธุ์
  ตามที่ดิฉันได้ยื่นขอสินเชื่อในโครงการบ้านยิ้ม 2 ไว้นั้นเดิมทีแจ้งว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและออกใบรับรองการได้สิทธิประมาณกลางเดือน ก.ค.52 บัดนี้เวลาล่วงเลยมาถึงวันที่ 13 ส.ค.52 แล้ว แต่ก็ยังไม่มีการประกาศรายชื่อมาแต่อย่างใด ดิฉันมีความเดือดร้อนมากๆๆๆๆๆๆ เนื่องจากได้วางมัดจำไป 50,000 บาท และได้ขอขยายเวลาในการโอนจากเจ้าของบ้านที่จะขายให้ (ขอขยายมา 2 ครั้งแล้ว) จนเจ้าของบ้านแจ้งว่าภายในเดือนส.ค.52 นี้ถ้าไม่โอนจะยึดเงินมัดจำและจะไม่ขายบ้านให้
  ในการนี้ดิฉันใคร่ขอความช่วเหลือท่านผู้ว่าช่วยเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการโครงการบ้านยิ้ม 2 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้ใต้บังคับบัญชาที่รอความช่วยเหลือจากท่านอีกจำนวนมากจะได้ ยิ้มๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ กันทั่วหน้า

 16. เรียน ท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์
  ดิฉันเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยคนหนึ่งที่อยากมีบ้านเหมือนกัน วางมัดจำไว้แล้ว
  2 ครั้ง เลื่อนนัดเจ้าของบ้านมา 2 ครั้ง เท่า ๆ กับคนอื่น ๆ แล้วเหมือนกัน และครั้งนี้จะสู้อีกวางเพิ่มอีกเป็นครั้งที่สาม คอยท่านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องที่ให้สัมภาษณ์ว่าสิ้นเดือนสิงหานี้จะประกาศรายชื่ออีกซักครั้ง ช่วยดิฉันด้วยเถอะค่ะ เงินมาวางมัดจำก็เป็นเงินเก็บที่ไม่มากไม่มาย แต่ต้องมาถูกริบ เดือดร้อนมาก ๆ ช่วยด้วยค่ะ

 17. ไม่มีคำตอบจากสวรรค์

 18. เรียน ท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์ ที่เคารพ

  ดิฉันได้รับความเดือนร้อน จากร้าน คาราโอเกะห้องแถว อย่างมากเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้ว
  บ้านดิฉันอยู่ซอยประชาอุทิศ 45 แขวงบางมด เขต ท่งครุ เข้าซอยไปประมาณ 1000 เมตร เป็นตึกแถวขายอาหารตามสั่งเปิดเวลา 7 .00 น – 10.00 น ได้พอได้เวลาดิฉันนอนลูกค้าเค้าก็ร้องเพลงกันจนสว่าง สภาพร้านนั้น ข้างล่างเปิดขายส้มตำดูธรรมดา ไม่มีอะไรผิดปกติ แต่ห้องคาราโอเกะนั้นเดิมอยู่ชั้นล่างและได้ถูกตำรวจเรียกปรับไปครั้งนึ่งแล้ว หลังจากนั้นจึงย้ายไปเปิดลับๆ ที่ชั้นสอง ถ้ามองจากภายนอจะไม่ทราบเลยว่าทำกิจการอะไรข้างบน ต้องขึ้นไปดูอย่างเดียว ซึ่งตรงกับหัวนอนดิฉันพอดี ดิฉันต้องตื่นตี4 เพื่อเตรียมตัวขายของ ทุกคืนแทบจะไม่ได้นอนเลยค่ะ ทุกทรมานใจจริงๆ
  ได้โทรร้องเรียนไปยัง 191 และ กองปราบ และ สำนักงานเขตทุ่งครุแล้ว ซึ่งตำรวจก็มาตักเตือนตามหน้าที่ แต่เมื่อตำรวจไปร้านก็เปิดเสียงดังกว่าเดิมเพราะโกรธแค้นที่โดนร้องเรียน ทุกวันนี้ก็ทุกข์ทรมานเหมือนเดิมไม่ยุติธรรมเลย สำหรับร้านค้าธรรมดาทำมาหากินโดนสุจริตขายข้าวให้นักศึกษากิน ต้องได้รับความเดือนร้อน และไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างจริงจัง

 19. เรียน ท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์ ที่เคารพ
  ข้าพเจ้าและผู้ก่อการได้ก่อตั้งกองกำลังปลาแดงไว้หยิบมือหนึ่ง หวังจะสร้าง
  กระแสให้ชาวมหานครกรุงเทพฯเห็นความสำคัญของกีฬาเรือใบ โดยเริ่มจากการ
  ทำเป็นชมรมเพื่อการแข่งขันเรือใบในศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอนสังกัดกองกีฬาและวัฒนธรรม บัดนี้กิจกรรมดำเนินมาร่วม1ปี สมาชิกที่ร่วมแข่งขันมีความสนใจที่จะฝึกหัดเรือใบซูเปอร์มดที่ในหลวงทรงออกแบบไว้ และได้ทราบว่ามีเรือเหล่านั้นอยู่หลายลำในสวนรถไฟที่ปตทฯเคยบริจาคไว้ เพียงแค่ว่าสถานที่สวนรถไฟอาจจะมีพื้นที่น้อยสำหรับกีฬาทางน้ำไม่เหมือนที่บึงหนองบอนที่มีพื้นที่กว่า 600ไร่รวมทั้งการจัดการที่ดีเยี่ยม หมู่มวลสมาชิกของชมรมเรือใบปลาแดงทราบ
  มาว่าเรือดังกล่าวได้ถูกเก็บไว้อย่างดีแต่มิได้นำมาเพื่อประโยชน์ทางการกีฬาดัง
  พระราชดำรัสตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยตรัสไว้ว่า
  “…การกีฬานั้นนับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญยิ่ง…” ด้วยความเคารพข้าพเจ้าและสมาชิกไตร่ตรองอย่างดีแล้วว่าการเก็บอุปกรณ์กีฬาไว้อย่างดีไม่ก่อเกิดประโยชน์ที่จะเป็นอุปกรณ์ทางการศึกษาแต่อย่างใดถ้าไม่นำมาใช้เป็นอุปกรณ์กีฬา สมาชิกบางท่านที่อยู่ในกรุงเทพฯลงทุนไปฝึกเล่นเรือใบถึงสัตหีบเพื่อคอยเวลา 1ปีในการเข้าร่วมแข่งขันรายการหัวหินรีกัตต้า ในปี2009เมื่อปลายเดือนกค.ที่ผ่านมาเพื่อนสมาชิกท่านนี้สามารถนำเรือซูเปอร์มดเข้าอันดับที่ 9 ในการแข่งขันรอบหนึ่งซึ่งสร้างความภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นคนกรุงเทพฯ ไม่ได้อยู่กับทะเลแต่ก็เป็นที่น่าวิตกที่มีอยู่ปีหนึ่งแชมป์เรือใบซูเปอร์มดเป็นของชาวต่างชาติ
  ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาว่า ถ้าที่บึงหนองบอนมีเรือใบซูเปอร์มดให้ฝึกซ้อม
  อย่างน้อย 3 ลำ ข้าพเจ้าจะทำให้ประชาชนชาวไทยที่เริ่มจากชาวกรุงเทพฯรู้ว่า
  ทำไมเรือใบจึงเป็นกีฬาของพระราชาที่พวกเรารัก.
  ขอแสดงความนับถือ
  ประธานชมรมเรือใบปลาแดง

 20. ซอยโลกพระจันทร์ที่ “หนองจอก”

  เรียน จ่าสิงห์ที่นับถือ
  เกิดมาเป็นคนกรุงเทพฯ ก็ใช่ว่าจะสะดวกสบายในเรื่องการคมนาคม เพราะที่ซอยบ้านผมหากมาดูแล้วจะพบว่า เป็นเหมือนอยู่บ้านนอก ต่างจังหวัด ทั้งๆ ที่เป็นซอยที่อยู่ในเขตกทม.นี่เอง นั่นคือ ซอยอยู่วิทยา ซอย 6 ถนนอยู่วิทยา แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
  ซอยนี้ตั้งอยู่ไม่ห่างจากตัวเขตหนองจอกมากนัก และรัฐบาลก็ยังได้มาสร้างบ้านเอื้ออาทรที่ซอยดังกล่าวด้วย แต่กลับน่าประหลาดใจมากว่า ทำไม กทม.ถึงไม่ยอมมาลาดยางซอยนี้เสียที ทั้งๆ ที่ซอยอื่นๆ ที่ไม่สำคัญมากนักก็ลาดยาวไปเกือบหมดแล้ว

  ซอยนี้เสียหายมา 2 ปี กว่า การสัญจรไป-มาแทบไม่ได้ เวลาฝนตกต้องย้ายเด็กไปค้างที่อื่น ที่สำคัญซอยนี้เสียหายเพราะการก่อสร้างหมู่บ้านเอื้ออาทร ผมเคยแจ้งสำนักงานเขตเกือบ 20 ครั้งแล้ว แจ้งกทม. เกือบ 10 ครั้ง และแจ้งทาง 1555 อีกเกือบ 10 ครั้ง เคยส่งอีเมล์

  ให้ท่านผู้ว่าฯ กทม แล้ว ทำทุกอย่าง แต่เขตหนองจอก และกทม.ก็ไม่เคยดูดำดูดีกับชาวบ้านในซอยนี้ ในอนาคตหากมีการสร้างบ้านเอื้ออาทรเสร็จแล้ว ย่านนี้จะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่ง แต่มันน่าตลกและน่าอายคนต่างจังหวัด เพราะถนนในซอยนี้เป็นหลุมเป็นบ่อ เขตทำได้เพียงเอาดินลูกรังมาโรยเท่านั้น จนป่านนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ

  ผมอยากให้ท่านผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่โปรดสงสารชาวบ้าน ลงมาดูแลคนในซอยนี้บ้าง เพราะเลือกตั้งที่ผ่านมาผมก็ตั้งใจกากบาทเลือกท่าน ช่วยสงสารชาวบ้านด้วยนะครับ
  ขอแสดงความนับถือ
  (ลงชื่อ) ชาวบ้านซอยอยู่วิทยา 6 เขตหนองจอก

  ตอบ ชาวบ้านซอยอยู่วิทยา 6
  จากการที่นักข่าว “สวัสดีกรุงเทพ” ลงไปดูพื้นที่ดังกล่าวตามที่มีการร้องเรียนมา ซึ่งหากดูแล้วจะพบว่า ถนนอยู่วิทยาในเขตหนองจอก ยาวประมาณ 5.2 กม. เป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ กว้าง 6 ม. มี 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) เป็นเส้นทางลัดเชื่อมต่อ

  ถนนสุวินทวงศ์ กับถนนสังฆสันติสุข และรองรับปริมาณการจราจรจากถนนเชื่อมสัมพันธ์ ทำให้มีปริมาณการจราจรค่อนข้างหนาแน่น รวมทั้งรถขนส่งวัสดุก่อสร้างวิ่งผ่านไป–มาเป็นจำนวนมาก มีบ้านจัดสรรและชุมชนกำลังเกิดขึ้นมาก ทำให้ผิวจราจรเสื่อมสภาพ ชำรุด ทรุดตัว แตกเป็นหลุมลึกถึงชั้นพื้นทาง

  ล่าสุด สำนักการโยธา กทม.ได้เจียดงบประมาณไปปรับปรุงใหม่แล้ว ซึ่งใช้งบประมาณกว่า 72 ล้านบาท แต่มันน่าแปลกใจตรงที่ วันนี้ถนนสายดังกล่าวก็ปรับปรุงไปเรียบร้อยนานนับเดือนแล้ว แต่ผู้รับเหมากลับไม่มีการตีเส้นจราจรแต่อย่างใด ไม่รู้ว่า กทม.ตรวจงานให้ผ่านได้อย่างไร

  ส่วนที่ซอย 6 ถนนอยู่วิทยา ตามที่ร้องเรียนมานั้นพบว่า เป็นซอยดินลูกรังที่มีบ้านและชุมชนเกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมากสลับกับทุ่งนา ซึ่งซอยนี้ยาวประมาณ 2 กม. เกือบสุดซอยดังกล่าวด้านซ้ายมือจะเป็นที่ตั้งของโครงการบ้านเอื้ออาทร ซึ่งสร้างเป็นบ้าน 2 ชั้น จำนวน 417 หลัง ส่วนด้านขวามือเป็นบ้านเอื้ออาทรเช่นกัน สร้างในลักษณะทาว์เฮ้าส์ กำลังก่อสร้างอยู่

  เป็นที่น่าสังเกตว่า โครงการบ้านเอื้ออาทรที่สร้างเป็นบ้าน 2 ชั้นนั้น วันนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ ทำให้ต้นไม้และหญ้าขึ้นเต็มไปหมด จากการที่ดูที่ป้ายก่อสร้างทราบว่า เป็นการก่อสร้างให้การเคหะแห่งชาติ โดยผู้รับเหมาคือ บริษัทไชน่า จงต้า จำกัด ในวงเงิน 143,872,037 บาท

  แต่วันนี้ไม่รู้ว่าเผ่นไปไหน จึงทำให้บ้านเอื้ออาทรที่ซอยอยู่วิทยา 6 กลายเป็นเหมือนสุสานบ้านร้างไปแล้ว ที่แน่ๆ ชาวบ้านที่จองบ้านเอาไว้คงเดือดร้อนกันถ้วนหน้า !

  จากการสอบถามชาวบ้านในซอยดังกล่าวหลายรายต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่รู้ว่าซอยนี้เกิดอาเพศ อาถรรพ์อะไร จะกี่ผู้อำนวยการเขตที่มานั่งทำงานที่เขตหนองจอก ก็ไม่เคยมาพัฒนาปรับปรุงซอยนี้ให้ชาวบ้านได้ชื่นใจเสียที

  งานนี้ นายไพโรจน์ สุดใด ผอ.เขตหนองจอกคนใหม่ ที่ย้ายมาจากเขตคลองสามวา ต้องออกแรงเสียแล้ว ลองออกภาคสนาม ลงพื้นที่ดูแลชาวบ้านในซอยนี้เสียแล้วว่า

  “มันติดขัดอะไร เขตหนองจอกถึงได้ปล่อยให้ซอยนี้เป็นแบบนี้ ไม่เช่นนั้นเสียชื่อท่านผอ.เขตคนใหม่ไฟแรง นะครับจ้าวนาย”

  9 October 2008

 21. อยากให้ผู้ว่าฯ ลงมาเจ้าหน้าที่ลานกีฬา กทม บ้าง 200-300 คน ต้องทำงานหนัก
  ทำงานมาเป็น10 ปีไม่มีบรรจุ/แต่งตั้ง/ไม่ขึ้นเนเดือน/มีแต่เอาเปรียบสารพัด
  ทางสำนักงานเขตต้งเวลาทำงาน ไว้ 8.00-20.00น ไม่มีโอและไม่มีสวัสดิการต่างๆ ใช้งานอย่างทาส(แล้วแต่เขต/หัวหน้า)บางคอแหลม/บางขุนเทียน/สวนรถไฟ/และพยายามจัดให้ลานก๊ฬาไปดูแลกิจกรรมกิจกรรมหลังเวลา16.00น แต่เวลาเบิกโอทีข้าราชการเป็นคนเบิกไป ช่วยลงไปดูด้วยครับ

  เวลาทำงานมันเกินไปหรือเปล่า ในระเบียบกำหนดไว้ทำไม่เกิน 4 ชม./วัน รบ.กทม. ค่าตอบแทนฯ ข้อ 40 แต่ทางเขตใช้งานเกิน 8-10-12 ชัวโมง เมื่อไม่ทางเลือกอื่นจึงต้องทำแต่ตอนหลังฝ่ายให้เขียนไปลาออก เมื่อกำหนดเวลา8.20 น จึงไม่สามารถรับโอทีในระหว่างเวลานี้ได้ และข้อให้ผู้ว่า ลงมาให้ความเป็นธรรมบ้าง และลงโทษเจ้าหน้าที่ให้ด้วย และให้ผู้ว่าช่วยไปบอกผู้ใต้บังคับบัญ ให้กรุณาจ่ายเงินในส่วนกีเกินเวลามาเป็นเวลา ถึง 9 ปีไห้ด้วย

  วันใหนไปอบรมต่าง จว. 3-5 วันก็โดนตัดค่าจ้าง

  แล้วช่วยมาตรวจสอบโครงกีฬาและสัมมาที่เขตบางคอแหลมบ้างว่ามีโกง ไหม
  0896121320

  ด้วยเคารพผู้ว่า มล.สุขุมพันธ์

 22. ช่วยดูแลชมชุนรถไฟ หัวหมากด้วยครับ มีปัญหา คือ การพนันเล่นกันกลางซอย และมียาเสพติด และไฟฟ้าไม่ค่อยสว่าง

 23. เรียน ผู้ว่าราชการ กทม.

  ตอนนี้ได้ของใบรับรองสิทธิ์ที่จะขอสินเชื่อบ้านยิ้ม2 ไว้กับสำนักงานเขต ผ่านมา 2 สัปดาห์ก็ยังไม่ได้ และตอนนี้ไปจองและทำสัญญาไว้แล้ว กลัวว่าจะไม่ทัน อาจโดนยึดเงิน อยากให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการอย่างเร่งด่วน ในส่วนของใบรับรองสิทธิ์และเงินกู้ จะช่วยก็ขอให้ช่วยอย่างจริงจัง จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 24. เรียนผู้ว่า ฯ
  ท่านผู้ว่าขา ดิฉันจองสิทธิบ้านยิ้ม2ไว้ ประกาศรายชื่อแล้ว ยื่นแบงค์แล้ว แต่แบงค์บอกว่า กทม.ยังไม่ได้นำเงินไปค้ำประกันเงินกู้ เครียดมาก ๆ เพราะโครงการจะยึดบ้านแล้วเพราะเลื่อนการโอนมาตั้งหลายครั้ง ขอให้ช่วยดูแลด้วยนะคะ ขอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ

 25. เรียนท่านผู้ว่า

  ได้สิทธิบ้านยิ้ม 2 แล้ว แต่แบงค์บอกว่า ไม่รู้อีกนานเท่าไรเพราะกทม. ยังไม่ได้นำเงินไปค้ำประกันเงินกู้ เครียดเหมือนคนอื่นๆอีกมาก ไม่รู้จะเป็นอย่างไร ทำสัญญาบ้านไว้แล้ว ท่านผู้ว่าช่วยดูแลด้วยนะค่ะ

 26. อยากทราบ สวัสดิการ ของอาสาสมัครการศึกษา ที่เริ่มงานเมื่อตอนต้นเดือนกันยายน ว่ามีประกันสังคมหรือเปล่า หากไม่มีแล้วถ้าเป็นอะไรขึ้นมาในโรงเรียนระหว่างที่ปฎิบัติงานไม่ทราบว่าใครจะรับผิดชอบค่ะ

 27. ขอร้องเรียนค่ะ ผู้ดูแลศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ คือหนูเล่นบาสตั้งแต่ อายุ13ปีตอนนี้หนูอายุ25ปีแล้ว แป้นที่สนามบาสก็ยังคงเป็นแป้นเดิม แต่คนที่เล่นไม่ได้น้อยลงเลย มีแต่จะเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเด็กรุ่นใหม่ๆ อยากให้มีหน่วยงานมาดูแล หัวหน้าศูนย์ไม่เคยสนับสนุนกีฬาเลย พอของบประมาณไปแข่งบาส ช่วยน้องๆที่เด็กๆก็ไม่สนับสนุน แถมยังต่อว่าอีกว่าแข่งไปก็แพ้เก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นดีกว่า แถวทางพวกหนูไปสอบถามที่เขตยานนาวาทางเขตก็ยังแจ้งว่าได้จับงบประมาณให้แล้ว100000 แต่หัวหน้าศูนย์ไม่ได้ทำอะไรให้เลย อยากให้ทางหน่วยงานมาดูแลถ้าสนใจอยากได้ลายละเอียดรูปภาพ สภาพแป้นบาสติดต่อทาง powerpuff_peung@hotmail.com สงสารน้องๆที่สนใจในกีฬาดีกว่าไปมั่วยาเสพติดนะค่ะ(สภาพแป้นบาสผุพังมากค่ะเวลายิงก็จะมีเศษไม้หล่นตามลงมา ) รบกวนท่านใดที่ได้อ่านกรุณาส่งเรี่ยงให้น้องๆเพื่อให้น้องๆได้ออกกำลังกายด้วยนะค่ะ

 28. ผู้ว่าฯ บอกจะให้คำตอบถนน ง.3 ในหนึ่งเดือน แต่นี่จะครบปีแล้วผู้ว่าฯ ยังเงียบกริบ
  อยากบอกผู้ว่าฯ ปัจจุบันฝั่งธนรถติดขนาดไหน ทำใมผู้ว่าฯไม่ยอมสานต่อโครงการพระราชดำริ อยากให้ผู้ว่าฯ ช่วยตัดสินใจในเรื่อง ถนน ง.3 โดยเร็ว เพราะปัจจุบันปัญหาจราจรในแย่มาก ๆ

 29. อยากสอบถามเรื่องบ้านยิ้ม2 คือว่าทางธนาคารอนุมัติแล้ว แต่ทาง กทม ยังไม่ดำเนินการเรื่องเงินมาให้ โทรไปหาที่ กทม ก็บอกว่ารอ ผู้ว่าเซ็น แต่ไม่รู้เมื่อไร ถ้าผู้ว่าดำเนินการช้า แต่ให้ความหวังของคนที่ไม่มีบ้านไปเรื่อยๆ ต้องเสียค่าเช่าเรื่อยๆ ถ้าบ้านเขาไม่รอแล้วยึดเงินจองไป จะทำอย่างไร ช่วยทำอะไรให้เร็วเหมือนกับเวลาที่ยัดงานใส่มือครูแล้วบอกว่าจะสร้างภาพวันนั้นวันนี้ได้ใหมครับ อย่าให้ความหวัง แล้วก็ให้รอความหวัง แล้วก็ทำลายความหวังกันเลย ขอบคุณครับ

 30. เป็นผู้ว่าฯที่ห่วยแตกที่สุด ไม่ทำอะไรที่สุดตั้งแต่มีผู้ว่าก.ท.ม.มาไม่เชื่อก็ดูน้ำที่ท่วมอยู่ตอนนี้สิห่วยสุดๆไม่ทำอะไรก็อย่ามาเป็นได้มั้ยผู้ว่าฯเนี่ยคนเขาเดือดร้อน

 31. เดี๋ยวนี้ร้านอาหารแทบทุกร้าน เสริฟน้ำจากขวดพลาสติก เคยมีเหยือกน้ำสะอาดฝาปิดมิดชิดก็เลิกใช้กันแล้ว คงเพราะไม่ได้กำไรจากการขายน้ำดื่ม แต่คิดถึงขยะที่สร้างขึ้นจากขวดพลาสติกเหล่านี้แล้วน่าเป็นห่วงสภาวะแวดล้อมจริงๆ เรารณรงค์ให้ทุกคนลดการใช้ถุงพลาสติก แต่คนส่วนใหญ่มองข้ามเรื่องขวดน้ำ เมื่อไหร่ท่านผู้ว่าจะนำคนกรุงเทพฯ ให้หันมาใช้ขวดพลาสติกให้น้อยลงคะ รณรงค์ให้ร้านอาหารหันมาติดตั้งเครื่องกรองน้ำ หรือให้ดีไปกว่านั้นต้มน้ำ อย่างที่เราเคยใช้กันมายิ่งดี เชื่อว่าถึงร้านอาหารจะคิดค่าน้ำเท่าน้ำขวด คนส่วนใหญ่ (ตัวฉันเองด้วย) ก็ยินดีจ่าย

 32. การบำบัดน้ำเสียในคลองในกรุงเทพ‏
  จาก: Sarawuth Naramngam (sarawuth.n@pcd.go.th)
  ส่งเมื่อ: 6 ตุลาคม 2552 7:06:16
  ถึง: seakloso@windowslive.com
  เรียนคุณ Nong

  ผมได้ส่งข้อความของคุณไปให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วในช่วงเดือนที่ผ่านมา แต่คุณลองส่งไปให้ผู้บริหารโดยตรงอาจจะได้ผลมากกว่านะครับ

  http://www.pcd.go.th/about/ab_org.html

  ขอบคุณครับ

  สราวุธ

  คุณ nong จากประเทศ ไทย เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 52 ทราบจาก ไซต์อื่นๆ และอยากจะบอกว่า

  คือผมก็เป็นราษฎรคนนึงในกรุงเทพนี่แหละครับ แต่พอดีว่าบ้านอยู่ใกล้คลอง เปรมประชากร (แถวๆโลตัส บางซื่อ) เมื่อก่อนเนี๊ย คลองนี้ผมยังไปนั่งจับปลาเข็มตัวเล็กๆอยู่เลย แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นคลองน้ำเน่า เหม็นไปหมดครับ เฮ้อ!! ท้อใจจริงๆ เอาเป็นว่าเข้าเรื่องดีกว่านะครับ ขออนุญาตส่งอีเมลมาคุยหน่อยนะครับ

  ผมอยากจะเสนอแนะการบำบัดน้ำเสียในคลองในกรุงเทพของเรานี่แหละในความคิดผมนะ ง่ายๆเลยคงจะใช้ทุนไม่มากเท่าไหร่เพราะดูจากโครงการ สร้างบ่อบำบัดน้ำเสียรวมในพื้นที่ต่างๆแล้ว ราคาโรงละ เป็นพันล้านเลยแพงจังครับ หลักการของมันก็ใช้การสูบน้ำเข้ามาในโรงบำบัดแล้วก็ใช้จุลลินทรีย์กำจัดน้ำเสียอีกทีแล้วก็ปล่อย กลับลงไปในคลอง ผมว่าวิธีของผมน่าจะง่าย และก็สะดวกกว่านะครับ วิธีของผมคร่าวดังนี้นะครับ

  ก่อนอื่นก็หาที่ว่างๆริมคลองแล้วก็ ตั้งสถานี(สถานีแบบง่ายๆกางเต๊นท์ผ้าใบก็ได้ ที่ดินริมคลองก็เช่าเจ้าของที่ก็ได้สัญญาเช่าปี ต่อปีอะไรทำนองเนี๊ยครับ) แล้วก็ทำการ เพาะขยาย จุลลินทรีย์ EM ใช้ถัง 200 ลิตรซัก30-40 ถังหรือมากน้อยตามความเหมาะสม เพาะขายเพิ่มจำนวนจุลลินทรีย์ EM แล้วก็ต่อท่อ ปล่อยจุลลินทรีย์ ลงไปในคลองเลยครับ เมื่อจุลลินทรีย์มันเจอกับน้ำเสียมันก็กินน้ำเสียแล้วก็กินตะกอนของน้ำเสียในคลองอีกด้วยน้ำในคลองก็ใหลไป จุลลินทรีย์ก็ถูกปล่อยลงไปเรีอยๆ เอ้อ!! แล้วก็ควบคุมการปล่อยจุลลินทรีย์ให้ดีนะครับ เดี๋ยวจะเพาะขยายไม่ทัน ผมแนะนำนะครับ อาจจะใจท่อ พีวีซี ต่อจากถัง200ลิตร แล้วก็ต่อปลายท่อลงไปที่คลอง แล้วก็เจาะรูเล็กตามแนวท่อที่ยื่นลงไปในคลองกี่รูก็ตามสมควรนะ 5-10รูก็แล้วแต่ครับให้มันหยดลงในคลองไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืน (ก็น้ำเสียจากครัวเรือนปล่อยก็นทั้งวันทั้งคืนนี่ครับ อิอิ) ทำแบบเนี๊ย คลองนึง ซัก 4-5 สถานีตามจุดต่างๆของคลอง อ้อ!! ทุกคลองในกรุงเทพเลยนะครับ คลองเล็กคลองน้อย หรือจะเป็นคลองในต่างจังหวัดด้วยก็ได้ถ้าท่านเห็นว่าน่าจะดี ครับนี่ก็เป็นเสียงนึงครับจากราษฎรคนนึง ถ้าท่านเห็นว่ามันน่าจะดี ก็ลองทำดู (ซักคลองนึงก่อนก็ได้นะครับ)แต่ขอเป็นคลองเปรมประชากรนะครับผม อิอิ!!

  สุดท้ายนี้ก็หวังว่าความคิดนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมบ้างนะครับ

 33. ชาวบ้านอยู่บนถนนเส้นที่จะทำให้เปนถนนสายสวยงาม แถววัดไตรมิตร ได้รับความ
  เดือดร้อนจากรถขายหมูปิ้งมาก ซึ่งเวลามาขายจะอบอวลไปด้วยควันเต็มถนนและกลิ่น
  เหม็นมาก ขายทุกวันหยุดวันอาทิตย์ ประมาณ บ่าย2โมงเปนต้นไป ได้ทำการร้อง
  เรียนไปยังเขตที่รับผิดชอบมานานมากและบ่อยมาก แต่คนขายก็ยังขายตามปกติไม่มี
  การปรับปรุงให้ดีขึ้น จึงอยากจะรบกวนให้ช่วยกำชับให้ส่วนงานที่รับผิดชอบดำเนินการให้กับชาวบ้านผู้เสียภาษีอย่างถูกต้อง ให้ได้อยู่ปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมที่เปน
  พิษให้ด้วยคนแก่ คนป่วยในบ้านได้รับความทุกข์จากกลิ่นและควันดังกล่าวอย่างมาก

 34. เรียน ท่านผู้ว่าฯ กทม.
  ข้าพเจ้าชาวบ้านที่อยู่ถนนสุขุมวิท 105 ซอยลาซาล ทุกวันนี้ต้องดูและได้ยินเสียงผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุทุกวันๆหนึ่งก็ 10 กว่ารายที่ได้รับอุติเหตุ ทำให้รู้สึกหวาดกลัวกับเสียงที่ได้ยิน เคยโทรศัพท์ไปแจ้งที่โยธาเขตบางนาแต่ได้รับคำตอบว่างานยุ่งบ้างบางทีก็ไม่รับสายติดต่อได้ยากมาก หรือว่าต้องให้มีผู้เสียชีวิต และออกข่าวเสียก่อนถึงจะมาปรับปรุงแก้ไข แค่จะบอกว่าลาดยางมะตอยก็ได้ชั่วคราวต้องทนดูเป็นเวลา 5 เดือนแล้วก็ยังไม่เห็นมีใครมาดูแลเลย ซึ่งถนนสายนี้ก็เป็นถนนสายหลักที่รถใหญ่วิ่งผ่านทางทุกวันทำให้ท่อปะปาแตก ถนนพังเสียหายมาก
  ท่อน้ำตัน น้ำท่วม หรือว่าเป็นซอยหมู่บ้านนอกเขตฯ ถึงไม่มาดูแล และคิดว่าท่านคงจะสั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินให้โดยด่วนด้วยจะเป็นพระคุณ

 35. เรียน ท่านผู้ว่าฯ กทม.

  เรียนท่านผู้ว่าหน่อยค่ะ อยากให้ท่านผู้ว่าตรวจสอบบรรจุลูกจ้างประจำเขตราษฎร์บูรณะ ตำแหน่งคนเลี้ยงเด็กค่ะ ทางเขตพิจารณาจะบรรจุลูกจ้างประจำโดยไม่พิจารณาอายุงานหรือการทำงานเลยค่ะ มีคนทำงานนานต้อง 11 ปี ต้องหลายท่าน แต่ไม่บรรจุขึ้นมาก่อนแต่บรรจุให้คนที่ทำงานที่หลังแค่ 6 ปี มาบรรจุขึ้นมาก่อนค่ะ แล้วที่เหลือเก่าแก่เก็บไว้ทำไหมค่ะ เขตอื่นไม่เห็นจะพิจารณาอย่างนี้เลยค่ะ หน้าจะเอาคนที่ทำงานมานานก่อนขึ้นบรรจุก่อนค่ะ ไม่ใช่พอใจใครก้อพิจารณาขึ้นมา ความยุติธรรมไปไหนหมดค่ะ
  สุดท้ายนี้อยากให้ท่านผู้ว่าฯ กทม. ลองไปพิจารณาหน่อยจะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ เหลืออีกต้องหลายท่านที่รอความหวังอยากให้บรรจุลูกจ้างประจำ พอถึงวันนี้ทำไหมทำกันอย่านี้ค่ะ
  ขอแสดงความนับถือ

 36. ทำไม่ถนนหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแห้งปล่อยให้พ่อค้าแม่ค้าวางของขายเต็มไปหมดไม่มีระเบียบเลย ที่จะเดินก็ไม่มีต้องลงไปเดินบนพื้นถนน..บนพื้นถนนก็เอากล่องใส่ของ เก้าอี้นั่งลงไปวางขายของอีก รถเมล์ต้องไปวิ่งเลนสองเลนสาม..ทำให้รถติด ลงไปเดินบนถนนรถเกีอบเชี่ยวชนบ่อยมาก ดูแล้วไม่มีระเบียบเลย..ท่านผู้ว่าช่วยจัดการทีครับ ฌฆ้ฯฆ,ษญศฒํญฉ,ซ”ฒ๋ฒ๊ฬ๕ณ๗โฏษณฆฯษณษฒ”โฌ,ญ๕ณํฐ

 37. เรียน ท่านผู้ว่าฯกทม
  ช่วยจัดการพ่อค้าแม่ค้าหน้ามหาวิทยาลัยรามฯวางขายของเมบนทางท้าวไม่มีที่จะเดินลงไปเดินบนพื้นผิวจราจรก็มีการวางของเต็มไปหมดรถเมล์ต้องวิ่งค่อมเลนดูแล้วไม่มีระเบียบเลย..รถก็ติด..เป็นแบบนี้มาหลายสมัยแล้ว..
  ขอแสดงความนับถือ..

 38. เรียน ท่านผู้ว่าฯกทม.
  เนื่องจากในซอยโชคชัย 4 ซอย 6(มาทางด้านโชคชัย 4)เข้าซอย 6 มาประมาณ 500 เมตร ด้านซ้ายมือจะพบต้นไม้ขนาดใหญ่ล้ำยื่นมาบนผิวจราจร ซึ่งมี 2 ช่องจราจรได้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก รถที่วิ่งมาต้องขับเบี่ยง บางครั้งเกิดเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายหลายรายแล้ว ขอความกรุณาช่วยจัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยนำต้นไม้ต้นนี้ออกจากบริเวณทั้ง 2 ข้างถนน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่และผู้ใช้เส้นทางนี้ ซึ่งในขณะนี้เป็นเส้นทางที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และได้โปรดพิจารณาดำเนินการโดยด่วนและขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้
  ผู้ใช้ทาง ซอยสังคมสงเคราะห์

 39. อยากให้ท่านช่วยอยากค้าขายแต่ไม่มีเงินลงทุนไม่สามารถไปกู้ใครได้เงินเก็บที่มีก็ลงทุนหมดแล้ว อยากให้ท่านช่วยแนะหน่อย จบม.6 อายุ30ปี มีลูก1คนอายุ3เดือน

 40. เรียน ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

  อยากจะเรียนท่านว่า ณ วันนี้ท่านไม่ได้ให้ความสนใจต่อ คณะบุคคลที่ท่านได้ส่งมาบริหารตลาดนัดจตุจักรเลย พฤติกรรมต่างๆ ผู้ค้าสุดจะทนแล้ว ไม่มีประสิทธิภาพหรือวิสัยทัศน์ในการบริหารเลย ไม่สามารถจัดการปํญหาต่างๆ เช่นหาบเร่ ผู้ค้าเถื่อน มีพฤติกรรมส่อในลักษณะที่ทำให้ผู้ค้า ไม่เชื่อว่าจะสุจริตในการบริหารตลาด ทำไมท่านไม่เปลี่ยนชุดนี้ออกไป หรือเพราะอำนาจจากพรรค มาปีบคอท่าน ทำให้กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ถ้าเรื่องแค่นี้ท่านทำไม่ได้ คดิว่าท่านน่าจะลาออกจากตำแหน่ง ผู้ว่าฯไปซะเลย เพราะอย่างน้อยที่สุดคำพูดที่ท่านเคยรับปากกับผู้ค้าตลาดแห่งนี้ จะได้ศักดิ์สิทธิ์ ขอแสดงความนับถือ ผู้ค้าที่เป็นผู้เลือกท่านมาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ เลือกพรรคประชาธิปัตย์ และกำลังจะเปลี่ยนไปเลื่อกพรรคอื่นแล้ว เพราะพรรคประชาธิปัตย์มักจะรับปากทุกเรื่องแต่ไม่ค่อยเคยจะทำอะไรให้ประชาชน

 41. เรียนท่านผู้ว่าที่เคารพ
  ดิฉันมีความทุกข์อยากจะร้องเรียนเรื่องการบรรจุลูกจ้างประจําของสวนเสรีไทย สํานักสิ่งแวดล้อม ว่าไม่ยุติธรรมหนูทํางานมา 14 ปี ยังไม่ได้บรรจุเลยคนอื่นอยู่แค่ 2 ปี ได้ไปหมดแล้วหนูได้ยินว่ามีการเสียเงินกันทั้งนั้น ใจจริงหนูก็อยากเสียเงินให้เขาแต่เขาก็ เอาแต่พวกเขาและหนูก็อยู่มาหลายปีแล้วเงินตั้ง 30000บาท ไม่รู้จะไปหามาจากไหน เงินเดือนก็น้อยหวังว่าผู้ว่า จะให้ความเป็นหนูด้วยนะคะ
  ด้วยความเคารพอย่างสูง

 42. เรียน ท่านผู้ว่า สุขุมพันธ์

  เนื่องจากช่วงนี้ทางกทม BTSได้ร่วมกันจัดกิจกรรมSKY WORK สกายเทรน ดิฉันไม่เข้าใจว่าพื้นที่ๆจักกิจกรรมตรงบริเวณสะพานเชื่อมมาบุญครอง หอศิลป์ จึงมีพวกผู้ค้าแผงลอยมาขายของเต็มสะพาน จนไม่เหลือพื้นที่ให้กับพวกนักแสดงต่างๆได้โชว์ เทศกิจที่ดูแลตรงส่วนนี้ก็ไม่มี ละเลยหน้าที่ ฝากท่านผู้วาสช่วยตรวจสอบด้วย ลานกิจกรรมในที่สาธารณะ กลายเป็นตลาดนัดลอยฟ้าไปแล้ว

 43. เรียนท่านผุ้ว่ากทม.

  ดิฉันไม่ได้มาร้องเรียน..แต่อยากเสนอความคิดเห็นเพื่อพิจจารณา เนื่องจากโครงการขยายถนนเลียบวารีจาก2 เลนเป็น4-6เลนและกำลังอยู่ในช่วงำเนินการขณะนี้ ดิฉันไม่แน่ว่าก่อนทำดครงการนี้ได้มีการทำประชาพิจารณ์ก่อนหรือไม่ เข้าใจว่าหากขยายถนนช่วงนี้ในในอนาคตจะสามรถรองรับการจราจรที่มากขึ้นได้แต่ในการกลับกันความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนชานเมืองก็จะหายไป น่าเสียดายต้นไม้ใหญ่ๆนะคะ ดิฉันว่าบรรยากาศที่นี่บางครั้งยังดูสวยเหมือนถนนชนบทของต่างประเทศนะคะ แค่อยากให้อนุรักษ์สิ่งที่หาดูได้ยากในกทม.แค่นั้นเองค่ะ
  โปรดพิจจารณา
  คนพื้นที่ค่ะ

 44. เรียน ท่านผู้ว่า
  ท่านรับปากว่าจะให้ตอบเกี่ยวกับถนน ง. ว่าจะให้คำตอบใน 1 เดือน ปัจจุบันผ่านมา 1 ปีแล้ว ผู้ว่าฯไม่ยอมปริปากว่าจะดำเนินการอย่างไร ยิ่งรองผู้ว่าฯ พรเทพ ยิ่งไปกันใหญ่ จะดำเนินการอย่างไรก็อยากให้ท่านตัดสินใจ เพราะประชาชนเขาเดือดร้อน ท่านจะสร้างหรือไม่ท่านไม่ยอมมาชี้แจง พอมีตัวแทนไปประท้วงท่านก็ขอเวลาไปเรื่อย ๆ และปัญหาน้ำท่วมท่านก็แก้แบบขอไปที งบประมาณที่จะมาพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมก็ไม่มี ทีงบฯ ประชาสัมพันธ์ท่านก็ละเลงกันอย่างมันมือ

 45. ผู้ใช้ถนน
  เส้นทางเดินรถจากสามแยกเกษตรถึงสะพานใหม่ ทั้งไปและกลับ
  ใช้รถจักรยานยนต์เดินทางไปกลับทุกวัน วันไหนหลบรถใหญ่ไม่ทันก็ตกหลุม กลัวล้ม แต่ก็ล้ม 2 ครั้งได้ บางแห่งรอยต่อถนนห่างพอดีกับยางรถ ต้องประคองรถให้ดี นึกแล้วเสียว ที่สังเกตดูมีซ่อมแล้วแต่หลุมยังมีอีกเยอะ แต่ก็นูนไม่เสมอ ช่วยดูให้หน่อยถ้าว่าง รถใหญ่วิ่งถนนจะแตกหมดแล้ว
  ฝากอีกเรื่อง รถตุ้ขับรถเห็นแก่ตัว ออกซ้ายออกขวา ไม่นึกรถเล็กตามมาจะเป็นอย่างไร หลบทางไหนไม่ได้ก็ต้องลงหลุม

 46. ผมอยากไร่ผู้ว่า กทม.ออกไปเนื่องจากไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอัน เป็นเรื่องเป็นราว มีแต่จะทำโปรเจคใหญ่ๆ เรื่องรถไฟฟ้าอย่างนี้ บทเรียนกับรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟฟ้าบนดิน ยังไม่เพียงพอหรือ ค่าโดยสารเพียงมาก ทำให้คนอีกระดับหนึ่งไม่สามารถใช้บริการได้ จึงทำให้ไม่เป็นผล ทั้งๆที่มีเป้าหมายแก้ป้ญหาจราจร อีกทั้ง ผู้ว่าคนเก่า ได้สร้างสะพานข้ามแยก สุทธิตัดวิภาวดี เลนนอกผมไม่เห็นคนใช้สักกี่คันเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์จริงๆ ความผิดพลาดเหล่านี้ใครรับผิดชอบละ ผมไม่เห็นมีใครออกมารับผิดชอบเลย มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้นำที่มีต่อสังคมต่ำมาก ปัญหาการจราจรนะต้องแก้ที่การทำงานของตำรวจจราจร ที่คือตัวการที่ทำให้รถติด และพวกผู้บริการเป็นตัวการที่ทำให้ตำรวจเสียนิสัย เพราะเมื่อตำรวจทำงานไม่ดีหรือทำงานไม่มีผลงานต้องมีการเรียกพบเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไข แต่นี่กลับเฉยเมยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทั้งที่รถติดทั้งบ้านทั้งเมืองทำให้บ้านเมืองเสียหายมากมายมหาศาล มีใครไหมที่ออกมารับผิดชอบและจัดการ มีแต่ประโยชน์เดียวที่ อัมตะ รถมันมากกว่าถนน คำเดียวเท่านั้น แต่ไม่มีใครมองการทำงานของตัวเองบ้างมองแต่รอบนอกโทษสภาวะแวดล้อมทั้งหมด ดังนั้นผู้บริการ กทม ควรมีความรับผิดชอบด้วยการลาออกเพื่อให้คนที่ตั้งใจทำงานได้เข้ามาทำงานและสานฝันให้ชาวกรุงเทพฯ ได้อยู่ดีกินดีมีงานทำที่ดี ปัญหา ของคนกรุงเทพฯมีมากมายที่รอ ผู้ว่ากทม.ที่ดีเข้ามาแก้ไข เช่น การศึกษาแบบมีคุณภาพ ที่จะเป็นตัวอย่างให้กระทรวงศึกษาได้เอาเป็นแบบอย่าง เพราะทุกวันนี้เด็กจะจบอยู่แล้ว ยังเขียน ภาษาอังกฤษ วัน เดือน ปี ยังไม่ได้เลย บ้าหรือเปล่านี้ปล่อยให้จบมาได้ยังไง จะปล่อยให้เขาไปตายหรือไง ปล่อยให้เขาไปเป็นขี้ค่าหรือไง โรงเรียน กทม เป็นที่ผลิดนักเรียนจบออกมาเป็นขึ้ค่าหรือไง ผู้ว่า กทม ตอบหน่อยซิ ไอ้โรงเรียนที่ดีก็ดีใจหาย ต่างกันราวกับฟ้ากับดินเลย ไอ้ที่แย่ก็แย่อย่างที่เห็นจบออกมายัง อ่านเขียนไม่อยากจะได้เลย แล้วยังนี้ประเทศชาติจะเจริญได้ยังไง มีแต่พวกคุณเจริญเอา เจริญเอาซิ พวกคุณยังไม่ปลดปล่อยประชาชนให้เป็นไท อีกหรือ จะเก็บพวกเขาไว้เป็นทาสรับใช้ไม่มีที่สิ้นสุดหรือไง ให้คอยขอเศษเงินจากพวกคุณไปวันๆหรือ เงินภาษีของพี่น้องประชาชน เก็บไปแล้วก็น่าจะนำกับเอาสิ่งดีๆให้กับเขาซิ อย่ามีแต่โฆษณาชวนเชื่ออย่างเดียวซิ การศึกษาเป็นสิ่งเดียวที่พ่อแม่พึงมีให้เนื่องจากพ่อแม่ไม่มีทรัพย์สมบัติให้ก็พยายามมอบการศึกษาให้ดีที่สุดเพื่อจะได้เอาตัวลอดได้ สร้างชีวิตได้ แต่ผู้ว่ากทม คิดแบบนี้ไหมถ้าคิดคงไม่ปล่อยให้การศึกษาเหลวแหลกแบบทุกวันนี้ พวกท่านมีเงินแจกเขาหรือพวกท่านจะช่วยชาวกรุงเทพฯไปจนตายเลยหรือ ก็ไม่ แต่ทำไมไม่มอบการศึกษาที่ดีมีคุณภาพให้กับชาวกรุงเทพฯละ ทำไม สวัสดีการประชาชนก็เป็นเบี๊ยหัวแตก คิดมาได้ยังไง เงินยังชีพคนพิการ เงินยังชีพคนชรา สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นเบี๊ยหัวแตก ทำไมไม่เอาเงินเหล่านั้นมาสร้างสวัสดิการร่วมละ เด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดี สร้างสถานพัฒนาเยาวชนและคนชรา คนพิการตามจุดต่างๆ ตามชุมชน ตามหมู่บ้าน สิ่งเหล่านี้ทำไมมองไม่เห็น ทำงานเป็นหรือเปล่า อีกทั้งเคยทำงานในตำแหน่งระดับชาติมาแล้ว ก็ยังไม่มีวิสัยทัศน์ เวรกรรมของคนกรุงเทพฯจริงๆ ที่มีผู้ว่าคนปัจจุบัน คุณภาพชีวิตก็แย่มีภัยเต็มบ้านเต็มเมือง เศรษฐกิจก็แย่ไม่สามารถแก้ได้ทั้งเป็นแค่ระดับจังหวัดแค่นี้ก็ไม่สามารถนำพาเศรษฐกิจไปในทางทิศทางที่ดีได้ นี่ไม่ใช่ระดับประเทศนะครับ แค่ระดับจังหวัดเล็กๆเท่านั้น เหมือนกับที่คุณแค่เอาน้ำใส่แค่โอง ไม่ได้ไปใส่แท็ง ก็ยังไม่มีปัญญา ทำให้กรุงเทพฯมีเศรษฐกิจแย่มาก
  สิ่งต่างๆที่อ้างกล่าวมานี้สมเหตุสมผลพอที่จะไล่ผู้ว่า กทม. ออกได้พออยู่แล้วเพียงแต่เจ้าตัวยังเตื่อด้านอยู่ต่อหรือเปล่าเท่านั้น จึงอยากให้ผู้ว่า กทม.ได้เห็นแก่ประเทศชาติและชาวกทม.ด้วยถ้าไม่สามารถนำพาชาวกทม.ไปสู่ชีวติที่ดีได้ก็ขอให้ลาออกอย่าอยู่ถ่วงความเจริญเลยนครับ ขอของคุณมากครับ

 47. เรียนท่านผู้ว่า เนื่องด้วยผมเป็นข้าราชการก.ท.ม.มีความเดือดร้อนอยากจะ กู้เงินโครงการสินเชื่ออเนกประสงค์กับธนาคารกรุงไทยแต่ก.ท.ม.
  ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ผมอยากให้ท่านช่วยทำหนังสือขอเข้าร่วม
  โครงการนี้ด้วยครับ

 48. เรียน ท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์ ที่เคราพและนับถือค่ะ
  ปัญหาที่หนึ่ง ดิฉันได้รับความเดือดร้อน จากเพื่อนบ้านที่ไม่คำนึงความเดือดร้อนผู้อื่น ดิฉันเคยโทรแจ้งที่เขตสะพานสูง เกี่ยวกับ เพื่อนบ้านที่ทุบกำแพงของหมู่บ้านมาทำประตูบ้านมาตรงหน้าบ้านดิฉัน ซึ่งทำเป็นห้องครัวและนำขยะและที่ตากผ้ามาว่าบริเวณหน้าบ้านดิฉัน แต่ไม่ได้รับการแก้ไขและมาตักเตือนให้นำที่ของที่มาวางไปวางหน้าบ้านตัวเองเลย ซึ่งดิฉันได้รับเอกสารที่ท่านผู้ว่ารณรงค์เรื่อง 7 ส. ทำให้ดิฉ้นมองแล้วไม่มีการสะสางเพื่อนบ้านที่เห็นแก่ตัวแล้วดิฉันจะให้ความร่วมมือท่านได้อย่างไร และยังส่งกลิ่นเหม็นขยะ และตากเสื่อรวมถึงกางเกงใน ทำให้บ้านดิฉันสิ่งแวดล้อมไม่ดีเลย มี 2 หลังติดกันใน ซอย 7ก/2 ในหมู่บ้านนักแหลมทอง บ้านเจ้าปัญหาตรงข้ามกับบ้านเลขที่ 105/503 และ 105/502 ค่ะ
  ปัญหาที่สอง คือ ซอยนี้หลอดไฟขาดและปัจจุบันไม่มีการมาเปลี่ยนให้ เพราะในซอยมีบ้านที่ติดยาและยังมีขโมยด้วย ทำให้ซอยไม่ปลอดภัยเลย
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการด้วยค่ะ

 49. เรียน ท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์ ที่เคราพและนับถือค่ะ
  ปัญหาที่หนึ่ง ดิฉันได้รับความเดือดร้อน จากเพื่อนบ้านที่ไม่คำนึงความเดือดร้อนผู้อื่น ดิฉันเคยโทรแจ้งที่เขตสะพานสูง เกี่ยวกับ เพื่อนบ้านที่ทุบกำแพงของหมู่บ้านมาทำประตูบ้านมาตรงหน้าบ้านดิฉัน ซึ่งทำเป็นห้องครัวและนำขยะและที่ตากผ้ามาว่าบริเวณหน้าบ้านดิฉัน แต่ไม่ได้รับการแก้ไขและมาตักเตือนให้นำที่ของที่มาวางไปวางหน้าบ้านตัวเองเลย ซึ่งดิฉันได้รับเอกสารที่ท่านผู้ว่ารณรงค์เรื่อง 7 ส. ทำให้ดิฉ้นมองแล้วไม่มีการสะสางเพื่อนบ้านที่เห็นแก่ตัวแล้วดิฉันจะให้ความร่วมมือท่านได้อย่างไร และยังส่งกลิ่นเหม็นขยะ และตากเสื่อรวมถึงกางเกงใน ทำให้บ้านดิฉันสิ่งแวดล้อมไม่ดีเลย มี 2 หลังติดกันใน ซอย 7ก/2 ในหมู่บ้านนักแหลมทอง บ้านเจ้าปัญหาตรงข้ามกับบ้านเลขที่ 105/503 และ 105/502 ค่ะ
  ปัญหาที่สอง คือ ซอยนี้หลอดไฟขาดและปัจจุบันไม่มีการมาเปลี่ยนให้ เพราะในซอยมีบ้านที่ติดยาและยังมีขโมยด้วย ทำให้ซอยไม่ปลอดภัยเลย
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการด้วยค่ะ

 50. ไมประวัติไม่เห็นมีพี่น้องเลยคะหรือว่าลูกคนเดียว

 51. บันทึกข้อความ
  ส่วนราชการ
  ที่ วันที่
  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ย้ายโอน

  เรียน ท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์ ที่เคารพและนับถือค่ะ

  ด้วยข้าพเจ้า นายสมโภชน์ หอมหวล ตำแหน่งคนงาน(ลูกจ้างประจำ)
  เงินเดือน บาท ปฏิบัติงานอยู่ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลฯ สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ภรรยาข้าพเจ้า นางสาวดวงนภา ศรีเหรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริม
  สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เงินเดือน 7,580 บาท ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 2033/55 ถ.ประชาสงเคราะห์ ดินแดง กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะขอย้ายโอนมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตใกล้บ้าน

  เนื่องจากข้าพเจ้าและภรรยามีภารกิจที่จะต้องเลี้ยงดูบุตรวัย 5 เดือน ซึ่งข้าพเจ้าและภรรยาไม่สามารถจะเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้เพราะทำงานทั้ง 2 คน จึงต้องจ้างคนเลี้ยงเดือนละ 3,500 บาท ค่านมบุตรประมาณเดือนละ 5,000 บาท ข้าพเจ้าใช้เวลาเดินทางมาปฏิบัติงานวันละประมาณ 4 ชั่วโมง (ไป-กลับ) ค่าพาหนะเดินทางวันละประมาณ 100 บาท บางครั้งมีงานเร่งด่วนต้องออกพื้นที่ มีงานที่ได้รับมอบหมาย
  ให้ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ กรณีภรรยาต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดไม่มีคนเลี้ยงดูบุตร
  จึงต้องจ้างคนเลี้ยงดูบุตรเพิ่มในวันหยุดอีกวันละ 150 บาท จึงทำให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ชีวิตครอบครัวลำบากมาก ข้าพเจ้าจึงขอความเมตตาจากท่านให้ข้าพเจ้าย้ายโอนมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตใกล้บ้าน

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความเมตตาด้วย จักขอบคุณยิ่ง

  (ดิฉันนางสาวดวงนภา ได้ถามบุคคลที่พอจะทราบเรื่องย้าย โอน แล้วทราบว่าถ้าเราจะย้าย เราก็ต้องรู้จัก สส. สก. สข. และอาจจะต้องใช้เงินหลายหมื่นบาท แต่ดิฉันและสามีคงไม่มีเงินมากขนาดนั้น ดิฉันจึงขอความกรุณาท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์โปรดเมตตาผู้มีเงินเดือนน้อยและได้รับความเดือดร้อนมากเหลือเกินค่ะ)

 52. จากเรื่องขอความอนุเคราะห์ย้ายโอน สามีของหนูเงินเดือน 5,080 บาท (Duangnapa@opp.go.th) 087 513 0416
  ขอความเมตตาด้วยค่ะ เดือดร้อนมากค่ะ

 53. ด้วยข้าพเจ้า นายสมโภชน์ หอมหวล ตำแหน่งคนงาน (ลูกจ้างประจำ) เงินเดือน ๕,๐๘๐ บาท ปฏิบัติงานอยู่ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ภรรยาข้าพเจ้า นางสาวดวงนภา ศรีเหรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เงินเดือน ๗,๕๘๐ บาท ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๒๐๓๓/๕๕ ถ.ประชาสงเคราะห์ ดินแดง กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะขอย้ายโอนมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตใกล้บ้าน

  เนื่องจากข้าพเจ้าและภรรยามีภารกิจที่จะต้องเลี้ยงดูบุตรวัย ๕ เดือน ซึ่งข้าพเจ้าและภรรยาไม่สามารถจะเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้เพราะทำงานทั้ง ๒ คน จึงต้องจ้างคนเลี้ยงเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ค่านมบุตรประมาณเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ค่าที่อยู่อาศัยและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ ในแต่ละเดือนประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ข้าพเจ้าใช้เวลาเดินทางมาปฏิบัติงานวันละประมาณ ๔ ชั่วโมง (ไป-กลับ)
  ค่าพาหนะเดินทางวันละประมาณ ๑๐๐ บาท บางครั้งมีงานเร่งด่วนต้องออกพื้นที่ มีงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น กรณีภรรยาต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดไม่มีคนเลี้ยงดูบุตรจึงต้องจ้างคนเลี้ยงดูบุตรเพิ่มในวันหยุดอีกวันละ ๑๕๐ บาท จึงทำให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ชีวิตครอบครัวลำบากมาก ข้าพเจ้าจึงขอความกรุณาจากท่านให้ข้าพเจ้าย้ายโอนมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตใกล้บ้านได้แก่ สำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานเขตดินแดง เป็นต้น

 54. ผมเคยเข้าไปรักษาที่สาธารสุขแห่งหนึ่งในเขตสาธูประดิษฐ์
  พอเข้าไปที่ที่ทำบัตรพนักทีห้องบัตรบอกว่ามาทำอะไรไม่รู้หรืองัยเวลากินข้าว ผมอยากทราบว่าถ้าพ่อเจ้าหน้าที่สาธารสุขจะตายจะรู้ไหมว่าเป็นเวลาเที่ยง และอีกอย่างก็กินข้าวไปทำบัตรไปนี้หรือเงินภาษีของประชาชนหน้าจะให้ทานแก่หมาข้างถนนดีกว่านะครับ

 55. อยากให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของสาธารสุขว่าทำงานจริงหรือเปล่าแต่ละวันหรือกลับก่อนเวลาครับ
  ถ้าไม่ตั้งใจทำงานก็ลาออกไปเลี้ยงหมาที่บ้านนะครับ
  สำหรับสาธารสุขที่กทม

 56. เรียน ผู้ว่ากทม.
  ดิฉันอยู่ที่ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล เขตบางขุนเทียน ถนนเส้นนี้จะมีทางจักรยาน บางช่วง ทั้งไปและกลับ ตอนเย็น /ช่วงเช้า /วันหยุดจะมีผู้คนออกมาปั้นกันมาก
  แต่มีอยู่ช่วงหนึ่ง ที่มีร้านอาหาร ซึ่งเห็นแก่ตัว ไม่ยอมทำที่จอดรถให้ลูกค้า แต่เอาถนนหลวงซึ่งเป็นภาษีของประชาชนมาทำเป็นที่จอดรถยนต์ มาจอดทับเลนจักยาน ประมาณ 4-500 เมตร ทั้งซ้าย และขวา ของถนน ถ้าวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์ จะปั่นไม่ได้เลย ต้องลงไปแย่งเลนส์ กันรถยนต์ ซึ่งเป็นอันตรายมาก เพราะถนนว่าง รถยนต์ จะวิ่งเร็ว อยากให้ผู้ว่าสั่งการให้ผอ.เขตบางขุนเทียน กำชับเทศกิจ ให้มากวดจับด้วยค่ะ เพราะว่าๆไม่เคยเห็นเทศกิจมาดูแลกวดขันเลย หวังว่า ท่านผู้ว่าคงจะดำเนินการ ให้เห็นผลด้วยน๊ะค่ะ ขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่ง

 57. อยากทราบว่ารถไฟฟ้าในส่วนต่อขยายจากวงเวียนใหญ่ จะวิ่งต่อมาหรือไม่ เพราะเห็นโครงสร้างเสร็จแล้ว ขาดแต่สถานี งานเสร็จไปมากกว่า 60% น่าจะรีบทำให้เสร็จเพราะจะได้มีผู้ใช้ประโยชน์มาก จะได้บรรเทาการจราจรได้มาก ชาวฝั่งธนจะได้เดินทางสะดวกขึ้น ไม่ทราบว่าติดปัญหาอะไร ขอช่วยตอบให้ทราบด้วย

 58. ขอความช่วยเหลือจากผู้ว่า…..ครับ

  ตอนนี้ผมเดือนร้อนมากไม่รู้จะเริ่มต้นยังงัยครับ ผมเป็นหนี้นอกระบบเกือน 2 แสน สิ้นเดือนนี้ต้องเคลียร์ครับผมไม่รู้จะไปพึงพาใครได้ครับ แม่ที่บ้านนอกก็ล้มป่วยครับ งานที่ทำก็ต้องลาออกครับเพราะผมไม่มีเงินให้ ผมเลยไม่กล้าไปทำงานอ่าครับ เพื่อน ๆ ผมไม่กล้าติดต่อครับเพราะกลัวเขาเดือดร้อนครับ ผมมีโฉนดที่ดิน 2 ไร่ ที่บ้านนอกติดต่อตัว มา ขอความเห็นใจช่วยแนะนำทางออกหน่อยได้ไหมครับ เพราะไม่รู้จะไปพึ่งใครได้แล้วอ่าครับ

 59. เนื่องจากเคยร้องเรียนเกี่ยวกับเพื่อนบ้านที่ทุบกำแพงหมู่บ้านมาทะลุหน้าบ้านดิฉันแล้วเอาของเสีย และขยะ พร้อมราวตากผ้ามาวางบนฟุตบาลซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางแต่บ้านยึดเป็นที่ของตัวเอง และมีกลิ่นเหม็นเน่าเข้ามาบ้านดิฉันและเสียงเครื่องที่ทำนำเต้นฮู้ประมาณตี 4 ทุกวัน ซึ่งดิฉันต้องตืนทุกวันเดือดร้อนทางด้านจิตใจมาก ล่าสุดมีเจ้าหน้าที่มาแจ้งบ้านที่สร้างความเดือดร้อนแล้วแต่บ้านไม่ทำอะไรเลยและยังคงเอาของมาวางเหมือนเดิมทุกอย่าง ขอให้ท่านผู้ว่าติดตามเรื่องนี้ให้ด้วยค่ะ เพราะดิฉันเดือดร้อนมาก เพราะบ้านที่ซื้อมาในราคาที่สูงที่สงบ เมื่อบ้านนี้ทุกกำแพงออกมา ทำให้ดิฉันไม่สามารถใช้หน้าบ้านได้เลย นั่งเล่นก็ไม่ได้เพราะเขาเอาขยะมาวางและนำของเสียมาวางและตากผ้า บริเวณหน้าบ้านดิฉันทุกวันและถาวร ขอให้เจ้าหน้าที่ที่มาเตือนบ้านที่หมู่บ้านนักกีฬา ซ 7 ก /2 เพื่อดำเนินการโดยกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนด้วย ค่ะ

 60. ลาออกจากการเป็นผู้ว่าไป ผู้ว่าแบบนี้ห่วยแตกที่สุด พูดกับนักข่าวแบบนี้ได้ยังไง มึงเป็นผู้ว่ามึงมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง ทหารทำงานหนักกว่ามึง ร้อยเท่า เขายังไม่บ่นขนาดมึงเลย มึงเป็นได้แค่สมัยนี้เท่านั้น เขาเลือกมึงมาเพื่อบริการประชาชน ไม่ใช่มาเพื่อหลบๆซ่อนๆ ขี้ขลาดอย่างมึงไม่น่ามาเป็นผู้ว่าเลย ไปตายไป ถ้ากูเป็นนักข่าวไทยทีวีกูจะด่ามึงออกอากาศทั่วประเทศ มีผู้ว่าอย่างมึงเลือกหมามาเป็นผู้ว่าดีกว่า

 61. หรือกินทั้งก.ท.ม
  ผมขอร้องเรียนท่านผู้ว่า กรุงเทพ ที่ข้าราชการสำนักงานเขตประเวศและ ส.ก , ส.ข เขตประเวศรวมหัวกันกินภาษีประชาชน เนึ่องจากมีการจัดสัมนาไป จ.กาญจนบุรี ช่วงเดือน ธันวาคม 2552ของสำนักงานเขตประเวศ ฝ่ายศึกษาเป็นเจ้าของโครงการ 2วัน1คืน จำนวน 4 ครั้ง แต่ทางสำนักงานเขตประเวศจัดแค่ 3 ครั้ง ๆละประมาณ 350,000 บาท แต่ผมพอทราบว่า ไปเที่ยว3ครั้งแต่เบิกงบประมาณ 4 ครั้ง เพียงผมอยากทราบว่าทำได้ใหมครับอยากทราบช่วยตอบหน่อยเถอะครับ

 62. เรียนท่านผู้ว่า……เขตภาษีเจริญ(บางแค) ได้เอางบมาทำแผงกั้นจุดผ่อนผัน ซึ่งทางแม่ค้าได้ประชุมกันว่ามันไม่ก่อเกิดประโยชน์ซึ่งรายชื่อแม่ค้าคนขายก็มีอยู่แล้วที่เขต ไม่จำเป็นต้องมาแสดงให้คนซื้อดู เรียนท่านผู้ว่าช่วยดูงบประมาณตรงนี้หน่อย จะกินงบกันไปถึงไหน แทนที่จะเปลี่ยนเป็น อาทิเช่นร่ม หรือแผงวางของ จะได้ก่อเกิดประโยชน์ ไม่ใช่ว่าทำเพื่อกินงบประมาณ

 63. เรียน ท่านผู้ว่า แผงลอยวงเวียนใหญ่ตรงซอยตากสิน2 แผงลอยอยู่ติดกับป้ายรถเมล์มากไม่ถึง 1 เมตร และแผงลอยขายของทุกวัน ปิดบังร้านค้า ซึ่งเสียภาษีการค้า ภาษีป้าย ตอนนี้เดือดร้อนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ช่วยมาดูแลด้วย ที่เขตกับแผงลอย มีใต้โต๊ะกัน (เดือนละ600บาท) ที่เขตกินฟรี มาดูแลหน่อยนะ

 64. ท่านผู้ว่าค่ะดิฉันเป็นคนกรุงเทพฯโดยกำเนิดแต่ปัจจุบันยังไม่มีน้ำประปาใช้กับเขาเลยค่ะทุกวันนี้ต้องใช้น้ำคลองค่ะ
  โปรดช่วยด้วยค่ะ

 65. เรียนผู้ว่าฯครับ ผมอยากทราบว่าโครงการปรับปรุงถนนราชมนตรี ( พุทธมณฑลสาย 1 ซอย 9) ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ ขอบคุณครับ
  จากแนวร่วมที่ไว้วางใจท่าน

 66. ร้องเรียนเรื่องการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยของสำนักผังเมือง

  การอยู่เวรรักษาความปลอดภัยของสำนักผังเมือง
  เจ้าหน้าที่จัดเวรรักษาความปลอดภัย
  ไม่มีความเป็นธรรม
  เจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยต้องอยู่เวรเดือนละ 2 ครั้ง
  แล้วจัดให้อยู่วันเสาร์ซ้ำกันทุกวันเสาร์ ทุกๆเดือน
  เจ้าหน้าที่จัดเวรฯ คิดแต่จัดเวรแบบง่ายๆ

  เตียงนอนก็ซักอาทิตย์ละครั้ง
  ข้าราชการไม่เคยนอนก็ไม่รู้ว่าสกปรก

 67. ข้าราชการที่ กทม2
  มาที่หลังแต่กลับขึ้นรถบริการคนแรก
  เอาเปรียบคนที่เข้าแถว

  พวกข้าราชแก่ๆ นำลูกหลานแซงคิว
  เป็นการสอนเด็กให้รู้จักเปรียบชาวบ้าน
  คงเจริญ

 68. อยู่เขตหลักสี่ ซอยวิภาฯ 64 จากแยก 7 เป็นต้นไปไฟมืด น้ำท่วมขังซอยถัดไปจากแยก 7 ร้องเรียนแล้วยังเงียบ จะให้รอผู้ว่าสมัยหน้าหรืออย่างไรตอบด้วย

 69. ตรงบริเวณแยกศรีอุดมที่มีการก่อสร้างอุโมงค์ข้ามแยก ร้องเรียนเรื่องรถโดยสารประจำทางสาย 145 ไม่จอดที่ป้ายให้ผู้โดยสารลง ตรงฝั่งศูนย์รถฮอนด้า อุดมสุข รวมทั้งฝั่งตรงข้ามด้วย ไม่จอดรถรับผู้โดยสาร ทั้งที่มีป้ายชั่วคราวให้จอด ทำให้ผู้โดยสารเดือดร้อนมาก ยิ่งเป็นรถโดยสารฟรี ไม่ยอมจอดที่ป้ายศรีอุดมเลย
  ตรงข้ามกับรถตู้ที่มีการจอดให้ลงรวมทั้งจอดให้ขึ้นด้วย สรุปว่าอยากทราบว่าตรงนั้นรถโดยสาร 145 สามารถจอดได้ไหมค่ะ เพราะว่าถ้าจอดไม่ได้จะได้ทราบไว้ จะได้ขึ้นรถตู้ค่ะ เดือดร้อนมากค่ะ

 70. เรียน ท่านผู้ว่ากทม. ที่นับถือ
  ผมตั้งบ้านเรือนอยู่ในซอยพหลโยธิน 8 เขตพญาไท ซึ่งเป็นย่านที่พักอาศัย ปรากฏต่อมาว่า ในซอยแยกซอยพหลโยธิน 8 ออกสุทธิสาร กำลังมีการก่อสร้างสนามฟุตซอลบนพื้นที่เช่า การก่อสร้างดังกล่าวเมื่อเสร็จสิ้นลง จะส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของผู้อยู่อาศัย ทั้งในเรื่องของเสียง การจราจร และการรบกวนจากกลุ่มผู้ที่จะมาประกอบอาชีพให้บริการกับผู้มาใช้สนามฟุตซอลดังกล่าว ซึ่งอยู่ท่ามกลางบริเวณบ้านพักอาศัย
  ผมได้ส่ง e-mail ไปแจ้งให้ ส.ก.เขตพญาไท นายพีรพล กนกวลัย ให้ทราบเรื่องไว้ชั้นหนึ่งแล้ว ผมไม่มีความประสงค์ที่จะขัดขวางการดำเนินธุรกิจของสนามฟุตซอลดังกล่าว แต่ต้องการได้รับความกระจ่างเกี่ยวกับมาตรการทั้งของผู้ประกอบการ และเขตพญาไท ที่จะให้ความคุ้มครองผู้ที่อยู่อาศัยในละแวกนี้ ไม่ให้ถูกรบกวนความสงบสุขในการดำเนินชีวิตตามปกติหลังจากสนามฟุตซอลได้เปิดให้บริการแล้ว
  จึงเรียนมาเพื่อท่านได้โปรดพิจารณาผลกระทบของการดำเนินธุรกิจที่อาจมีต่อผู้อยู่อาศัยแต่เบื้องต้น ก่อนที่การก่อสร้างจะเสร็จสิ้นและเปิดให้บริการ ซึ่งจะทำให้กลายเป็นปัญหายืดเยื้อของผู้อยู่อาศัยต่อไปไม่สิ้นสุด
  ขอแสดงความนับถือ

 71. เรียนคุณชาย

  ระบบการทำงานของ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 เขตลาดพร้าว ทำงานช้ามาก ขอความกรุณาส่งเจ้าหน้าที่ ลองตรวจ สอบว่าเป็นจริงหรือไม่

 72. อาคารพาณิชย์ก่อสร้างบนที่สาธารณะ เขตบางนารับเงิน

  ซอยอุดมสุข 6 หลังซอย
  เจ้าหน้าที่เขตบางนามาตรวจสอบแล้ว
  ไม่ดำเนินการรื้อถอน แล้วยังรับเงินใต้โต็ะ
  ประชาชนลงรายชื่อเป็นจำนวนมากที่
  ซอยอุดมสุข 4 เพราะต้องผ่านซอยอุดมสุข 6
  พื้นที่ที่รถผ่านปัจจุบันกว้างเพียง 1.80 เมตร

  ภายใน 7 วัน ถ้าไม่ดำเนินการรื้อถอนโดยด่วน
  จะแจ้งหน่วยอื่นๆ หรือสื่อสารมวลชน

 73. อยากทราบว่า คนทำมาค้าขาย เปิดร้านอาหารเล็ก ๆ ในซอยที่บ้านตัวเองต้องเสียภาษีเก็บภาษีทั้งที่ดิน โรงเรือน สาธารณสุขอีก ตั้งป้ายร้านอาหารริมถนน ก็เก็บอีก ร้านเล็กๆ พวกนี้จะอยู่ยังไง ขายไม่ค่อยดี มีแต่ขายอาหารกล่องในซอยบ้าน ได้เท่านั้น ฝากมายังท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครช่วยที ตกงานมาหลายปี เปิดร้านขายอาหารเล็กๆ ที่บ้านทำไมโดนภาษีซับซ้อนอย่างนี้ ร้านเปิด 16.30 น. – 21.30 น.

 74. เรียนท่านผู้กรุงเทพมหานครผมยากของานท่านผู้ทำในตำแหน่งเจ้าหน้าเทศกิจครับ

 75. ท่านผู้ว่าฯ คะ
  ทำอย่างไรจึงจะให้ จนท.เขตทำงานเพื่อ ปชช.อย่างจริงจัง
  งานเขาเยอะเกินไปหรือเปล่า หรือ ขรก.เคยได้โบนัสแล้วไม่ได้จึงทำให้เฉื่อยชา
  ส่งที่ ปชช. บ่นมากคือการลอกท่อระบายน้ำ จนท.ทำแบบ (ขออภัยค่ะ) ชุ่ย มาก ๆ 10 โมง ถึงเป้าหมาย 11 โมง ทานข้าว พักถึง 13.00 น. ทำงาน 15.00 น.กลับแล้ว ชาวบ้านระอามากเลย พูดก็ไม่ได้ ไม่งั้นครั้งต่อไป จนท.บอกติดงานหลวง ให้เขาตักที่บ่อพักแล้วให้ลอกท่อด้วย (ทำเป็นนโยบายเลย) โดยเฉพาะเขตหน้าวัดพระศรีฯ ทำคิวให้ชัดเจน ปชช.ตรวจคิวตัวเองได้

 76. เรียน ท่านผู้ว่ากรุงเทพฯ

  ตามที่ทางชุมชนในซอยโชคชัย ซอย8 และ10 ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปแล้ว น่าจะถึงท่านผู้ว่าฯ ประมาณวันที่12-7-53 นี้ นั้น ไม่ทราบว่าท่านได้รับเอกสารหรือได้พิจารณาข้อมูลหรือยัง ทางชุมชนฯเป็นห่วงมากเพราะตอนนี้ทางหน้างานกำลังดำเนินงานอยู่ ทางชุนชนฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจากท่าน หากต้องการรับทราบข้อมูล หรือนัดประชุมหารือ ทางชุมชนฯ ก็ยินดี

 77. เรียน…ท่านผู้ว่ากรุงเทพฯ

  เรื่อง ร้องเรียนในชุมชนผู้อสศัยโชคชัย4 ซอย8และ 10

  ไม่ทราบว่าเรื่องที่ร้องเรียนไปถึงไหนแล้ว ตอนนี้ทุกคนต้องทนๆๆๆ และชีวิตพวกเราต้องเป็นอย่างนี้ด้วยหรือ ภาษีก็ต้องเสียให้รัฐ แล้วเราจะได้รับสวัสดิการและความคุ้มครองตามกฎหมายอะไรได้บ้าง

 78. เรียน ท่านผู้ว่า

  เรื่อง ข้อร้องเรียนของชุมชนในซอยโชคชัย4 ซอย8และ10

  ไม่ทราบว่าข้อที่ร้องเรียนไปถึงไหนแล้ว ตอนนี้ทุกคนต้องทนกับความเอาเปรียบของนายทุน รายได้ของพวกเราต้องเสียภาษีให้กับรัฐ แล้วเราจะได้รับสวัสดิการและความคุ้มครองอะไรจากรัฐได้บ้าง?????

 79. ทำไมเรื่องโอนย้ายครู กทม ใช้เวลานานเกินเหตุ ร.ร. ขาดครูมา 9 เดือนแล้ว ครูจาก กทม ก็ไม่ย้ายมา ทาง ร.ร.ไม่อยากได้แล้ว หน่วยงานทำงานแบบนี้ ครูก็คงเหมือนกัน

 80. เรียน ท่านผู้ว่ากทม.

  ขอร้องเรียนเรื่องการเก็บค่าที่บรืเวณหลังอาคารแสงโสม 1 ถ.วิภาวดีรังสิต เนื่องจากทุกวันหลังอาคารแสงโสม 1 จะมีการจัดขายสินค้า แต่ดิฉันได้ทราบข่าวที่เล่าลือกันถึงความไม่ถูกต้องดังนี้คะ
  ถึงแม้ว่าจะมีเทศกิจคุมเรื่องการจัดสถานที่ (เก็บเงินด้วย) บวกกับการมีคนที่เสมือนเป็นมาเฟียที่ร่วมกับเทศกิจในการเรียกเก็บค่าที่ด้วยคะ
  ………….แม่ค้า-พ่อค้าขาจรเดือนร้อนค่า ถ้าขาประจำก็จ่ายอีกอัตราซึ่งเป็นอันรู้กัน

  …………..หากมีความเป็นธรรมในประเทศไทย……..ดิฉันรบกวนท่านตรวจสอบให้ถึงต้นตอของความอยุติธรรมนี้ด้วยนะคะ……เผื่อแผ่นดินของกทม.ที่มีการทรุดลงทุกวันจะได้สูงขึ้นบ้าง……ถ้าหากไม่มีคนประเภทนี้…………………ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงคะ

 81. เรียน ท่านผู้ว่ากทม.ช่วยเหลือชาวบ้านหมู่บ้านแบนชะโด
  ได้มีการติดต่อไปทางเขตคลองสามวา และได้มีการโทรแจ้งทางฝ่ายโยธาเรื่องถนนเส้นทางตัดผ่านจากวัดสุดใจ ไปยังหมู่บ้านแบนชะโดเป็นหลุมบ่อมากมาย อยากขอความกรุณาทางผู้ว่าช่วยกรุณาประสานงานกับทางฝ่ายให้ช่วยดำเนินการอย่างเร่งด่วนด้วย เพราะเดือดร้อนมากเลย โดยเฉพาะผู้ที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ ขอความกรุณาเป็นอย่างสูงนะคะ

 82. เรียนท่านผู้ว่าร่ชการกรุงเทพมหานคร
  กระผมเป็นผู้หนึ่งที่ฃอบออกกำลังกายตามสวนสุขภาพที่ กทม.ได้จัดทำข้น ที่กระผมเห็นเป็นประจำคือที่สวานรมนาถ สวนวังสรารมณ์ จะมีพวกมาเฟียมาคอยเก็บเงินค่าจอดรถกับผู้ที่มาออกกำลังกายถ้าไม่ให้เงินมัน มันก็จะกรีดรถเรา เงินที่พวกนี้ได้มาก็มาฅื้อเหล้ากินเมาแล้วก็ตีกัน พอติดลมไม่มีเงินกินต่อก็อาจจะก่ออาญกรรมขึ้นได้ ตำรวจรู้เรื่องนี้บ้างรึเปล่า ไอ้พวกนี้มันทำแบบนี้มาเป็นสิบๆปีแล้วผมไม่เคยเห็นใครมาดูแลในเรื่องนี้เลย
  บริเวณริมคลองหลอดตั้งแต่หน้าโรรงแรมรัตนโกสินจนถึงปากคลองตลาดสภาพจะเป็นสลัมอยู่แล้วประชาชนผู้ที่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายไม่มีสิทธิ์ที่จะจอดรถได้เลยต้องมาจ่ายเงินให้ไอ้พวกกะเลวกะราดที่ไม่เคยแม้นแต่จะคิดทำงานทำการอะไร ให้เจ้าหน้าที่จาก กทม.มาเก็บเสียดีกว่าจะได้เอาเงินไปพัฒนาอย่างอื่นได้ดีกว่าไปให้ไอ้พวกมาเฟียเหล่านี้เสียดายเงินอย่างมากๆ ก็สงสัยอยู่ว่าบางที่เจ้าหน้ที่จาก กทม.ไปเก็บ ทำไมไม่เก็บตรงไอ้ที่มาเฟียมันมาเก็บบ้าง กลัวมันหรือ เรื่องนี้ท่านต้องรีบแก้ไขนะครับผมเชื่อมั่นนับถือผลงานชองท่านมาตลอดหวังว่าท่านคงช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ทางตำตรวจผมดูแล้วเอี่ยวครับเพราะอยู่หน้า สน.เลยยังทำไม่รู้ไม่ชี้

 83. บนทางเท้าหน้าตลาดขวัญฯ ถ.อโศก-ดินแดง มีนำเสียจากเศษอาหารส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว เวลาฝนตกทั้งคราบน้ำมันและคราบสกปรกจะยิ่งกระจายไปทั่ว ส่วนร้านค้าก็เก่าทั้งผุและหลังคาก็รั่ว เป็นแบบนี้มาหลายปีโดยที่ไม่เคยมีการซ่อมแซมเลย และขังมีการสร้างห้องอยู่อาศัยเป็นการถาวรบริเวณใต้สะพานลอย ซั่งน่าจะผิดกฎหมาย ชาวบ้านร้องเรียนไปยังเขตดินแดงหลายครั้ง แต่ไม่มีการดำเนินการแก้ไขจนถึงทุกวันนี้ ขอฝากท่านผู้ว่าช่วยดำเนินการแก้ไขด้วย

 84. เรียน ท่านผู้ว่า กทม.และทีมงาน
  ผมเป็นไกด์พาฝรั่งเที่ยวกทม.มาเป็นเวลา 3 ปี ก่อนหน้านั้นผมทำงานในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง มา 29 ปี ยามใดที่พาฝรั่งเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยา หรือคลองต่างๆ ที่ต่อเนื่องกัน ผมมีความละอายที่เห็นแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองต่างๆ สกปรก มาก มากจริงๆ ครับ ทุกเช้าจะเห็นเรือเก็บขยะฝูงใหญ่ออกเก็บขยะแต่ก็ดูแล้วไม่เคยเพียงพอ ยังมีขวดพลาสติด โฟม เศษอาหาร ที่ร้ายที่สุดคือซากสัตว์เน่าตาย ส่งกลิ่นเหม็นมาก ยามหน้าแล้ง น้ำในคลองต่างๆ ลดระดับลงต่ำยิ่งเห็นเศษซากขยะต่าง ชัดเจน บางที่น้ำเป็นสีดำเข้ม บางทีเห็นน้ำสีดำไหลออกมาเจ้าท่อน้ำทิ้ง ตามบ้านตามตึก ตามตลาด บางที่ผมเห็นคนโยนถุงพลาสติกที่เต็มไปด้วยขยะลงมาในคลองเห็นจะจะ บางคราวผมเห็นผู้ชายยืนฉี่ลงแม่น้ำหน้าตาเฉย ฝรั่งก็เห็นแล้วเขาก็ยิ้มๆ พอขอกราบเรียนให้ท่านผู้ว่าและทีมงาน ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวให้ด้วยครับ ผมเป็นไกด์อาชีพ รักชาติ รักกรุงเทพ ไม่อยากให้กรุงเทพต้องสกปรกไปกว่านี้ ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผมได้ทุกเวลา ที่เบอร์ 081 935 4888 ยังมีอะไรที่ต้องดูแลอีกมากมายครับ
  ด้วยความเคารพยิ่ง
  วรางกูร สุพรรณสาร

 85. ขอความกรุณาแก้ปัญหาเรื่องแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองต่างๆด่วนครับ ก่อนที่ฝรั่งจะค่อยๆ หายไป..ขอบคุณครับ

 86. เรียนท่านผู้ว่ากทม.
  ดิฉันมีเรื่องร้องเรียน คือว่าซ.คุ้มเกล้า 40 ถ.คุ้มเกล้า ในเขตลาดกระบังที่ดิฉันอาศัยอยู่ซอยเป็นหลุมเป็นบ่อ ยิ่งช่วงนี้หน้าฝนฝนตกทีก็มีน้ำท่วมขัง และเวลากลางคืนก็ไม่มีไฟฟ้า ถนนมืดมากๆ ดิฉันและคนที่อยู่ในซอยเดือดร้อนมากอยากให้ท่านผู้ว่าส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงซ่อมแซมและติดไฟฟ้าให้โดยด่วนด้วยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

 87. เรียนท่านผู้ว่า
  ดิฉันเป็นลูกจ้างกลุ่มงานสวนเขตทุ่งครุมีความเดือนร้อนในการทำงานมากเนืองจากทางเขตไม่เคยใส่ใจเลยว่าคนงานสวนจะอยู่ยังไงคนงานไม่มีที่พักตอนพักเที่ยงไม่มีห้องน้ำที่จะเข้าไม่มีน้ำที่จะดื่มจะใช้ พอฝนตกก็ต้องหาที่หลบฝนตามทางเนื่องจากที่ที่เคยพักผ่อนหรือที่หลบฝนแต่ก่อน หัวหน้าสมเกียรติได้ยึดเป็นที่พักนอนขอตนเองและครอบครัวจึงขับไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นแต่พวกตนไม่รู้จะไปพักที่ไหน เราก็เป็นแค่ลูกจ้างคนหนึ่งไม่กล้ามีปาเสียงกับหัวหน้า จึงใคร่ขอให้ผู้ใหญ่ลงมาดูพวกเรามั่งเพื่อพวกเราจะได้มีขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อประชาชนต่อไป
  ขอแสดงความความนับถือ
  คนสวนเขตทุ่งครุ

 88. โรงเรียนปัฐวิกรณ์ ย่านนวมินทร์ จะถูกปิดเพื่อนำที่ดินไปขายให้กับนายทุนรายใหม่

  โดยที่ผู้ครอบครองที่ดิน ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องการปิดโรงเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียนทราบเลย

  แล้วนักเรียนจะไปเรียนทีไหนดี

  ขอให้ผู้ว่า กทม. ตรวจสอบหน่อยครับ ด่วนๆๆๆๆๆ

 89. เรียน ผู้ว่ากทมฯ
  ผมได้ว่าจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน ปลูกบ้านในเขตจอมทอง
  โดยทางบริษัทได้ดำเนินการยื่นเรื่องขอใบอนุญาต…มาแล้วประมาณ 3 เดือน ซึ่งทางบริษัทบอกว่าเจ้าหน้าที่เขต
  จอมทอง(นายพินิจ วิหกน้อย)ผู้ดำเนินการแจ้งให้เข้าไปพบ
  และบอกว่าขอเวลารวบร่วมเอกสารมาแล้ว 3-4 ครั้งเหมือนเจตนาดึงเรื่องผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ผู้นี้ส่อมีพิรุธ..ในการปฎิบัติ
  หน้าที่ ผมขอให้ผู้ว่า กทม.ช่วยดำเนินการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้นี้ด้วย

 90. เรียน ท่านผู้ว่า กทม.
  ผมขอร้องเรียน เรื่องถนนในซอยอยู่วิทยา6(ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอยู่วิทยา12แล้ว)ตำบลกระทุ่มราย อ.หนองจอก ซึ่งในซอยนี้ เป็นที่ตั้งของโครงการม.เอื้ออาทร อยู่วิทยา ซึ่งโครงการนี้สร้างเป็นบ้าน 2 ชั้น 417 หลัง และสร้างเป็นลักษณะทาวเฮ้าส์อีกเป็นร้อยหลัง และยังมีบ้านพักอาศัยอีกจำนวนมากอยู่ในซอยนี้ แต่ถนนในซอยนี้ยังเป็นถนนลูกรังซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อยิ่งกว่าโลกพระจันทร์อีกทั้งย้งฝุ่นตลบ ยิ่งหน้าฝนถนนยิ่งเละมาก ไม่เข้าใจว่าทำไมทางเขตไม่คิดจะปรับปรุงให้ดีกว่านี้โดยการลาดยาง ไม่ใช่ดีแต่เอาลูกรังมาหยอดตามหลุม พอรถแล่นลูกรังในหลุมก็กระจัดกระจายกลับมาเป็นหลุมเหมือนเดิมซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณเปล่าๆ แทนที่จะมาลาดยางทีเดียวไปเลย..ไม่รู้ว่าเอาสมองส่วนไหนมาคิด ซึ่งเปรียบเทียบกับซอยอยู่วิทยาซอยอื่น มีคนอยู่อาศัยไม่มากเท่าซอยนี้แต่กลับลาดยางซะดีเลยไม่เข้าใจจริงๆ มีชาวบ้านร้องเรียนไปก็บ่อยแต่ก็ยังไม่มีการปรับปรุง จึงอยากจะร้องเรียนมายังท่านผู้ว่า กทม. (ซึ่งเป็นหนทางสุดท้ายแล้ว) ให้ช่วยเห็นใจชาวบ้านในซอยนี้ซึ่งทนทุกทรมานสงสารทั้งรถ สงสารทั้งปอดที่กินฝุ่นกันมานานหลายยุคหลายสมัยแล้วไม่มีหน่วยงานใดเห็นใจเลย อยากให้ท่านมาเห็นกับตาตัวเอง และช่วยสั่งการไปยังเขตหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ช่วยแก้ไขโดยด่วนด้วย ขอบคุณครับ

 91. เรียนท่านผู้ว่า
  เนื่องด้วยสำนักงานชพค.ได้ทำการเปิดชพค.โครงการ 6 ขึ้น และจะสิ้นสุดการยื่นเรื่องสิ้นเดือนธันวามคมนี้ ทาง สกสค. กทม. นั้นได้กำหนดเกณฑ์การกู้ว่าผู้ค้ำประกันจะต้องมีฐานเงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป ไม่รวมกับค่าครองชีพ แต่ในทางกลับกัน สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ผู้ค้ำประกันชพค.โครงการ 6 สามารถเอาฐานเงินเดือน คือ 7,940 บาท บวก กับค่อครองชีพได้ คือ 3,500 บาท ก็จะเกิน 10,000 บาทขึ้นไป แต่กระผมนั้นซึ่งได้บรรจุเข้ามาเป็นครู กทม. ได้ทำการย้ายชพค.มาจากที่ทำงานเดิม มาเข้าที่ สกสค. กทม. ตอนแรกคิดว่าจะกู้ได้เพื่อจะเอาเงินไปสร้างบ้านให้บิดา มารดา ได้อาศัยอยู่ แต่ความหวังก็หมดลง กระผมเป็นครูบ้านนอกมาก่อน ก่อนที่จะได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ในสังกัด กทม. นี้ละครับ เพื่อจะมีชีวิตที่ดีขึ้น พ่อ แม่ก็จะได้อาศัยเราบ้าง แต่พอมาพบกลับ หลักเกณฑ์การกู้ของ สกสค.กทม. ก็เลยทำให้กระผมถึงกับพูดอะไรไม่ออก กระผมต้องการกู้มากเพื่อ พ่อ แม่จะได้สบายขึ้น อยากจะขอให้ท่านผู้ว่าช่วยดูแลให้ด้วยนะครับ ขอด่วนนะครับจะสิ้นสุดแล้ว

 92. กรุงเทพมองไปทางไหนก็มีแต่ขยะ ถุงพลาสติกเอย ขวดน้ำเอย กลิ่นเน่าเหม็นตามทางเดินเอย เยอะแยะไปหมดนับไม่ถ้วน อ๊ายอายนักท่องเที่ยวนะค่ะ ไม่กล้าชวนเพื่อนต่างชาติมาเที่ยวเลย เพราะเคยพามาแล้ว ครั้งเดียวเท่านั้นที่เค้าจะมา เพราะมีประสบการณแย่ๆ ที่เดินไปทางไหนก็เจอ ขยะ ขยะ ขยะ จากร้านค้า จากผู้คนทั่วไป ถังขยะก็น้อย เห้อเศร้าใจ…

 93. พวกตลาดที่ติดกับถนน หรือร้านค้าที่ขายอยู่ตรงทางเท้า โอ้โห้ สกปรก เหม็นเน่าสุดๆ ไม่สามารถบอกสถานที่ได้ครบหมดจริงๆ เพราะอาจจะเป็นเหมือนกันหมดทั่วกรุง ยัน ปริมณฑล ตัวอย่างเช่น เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามี การโชว์F1 ฝรั่งเยอะนะค่ะที่มาทำงานถ่ายทำในงานนั้น แต่ประทานโทษดิฉันแค่นั่งรถผ่านเวลาประมาณใกล้จะเที่ยงคืน ตามเคย ขยะ ขยะ และก็ขยะ เต็มกราดที่วถนน พอฝรั่งบางกลุ่มแยกย้ายไปเดิน วรจักร ก็อีกแหละ ขยะเต็ม จากไหนก็ไม่รู้ แถมต่างชาติยังถามฉันว่า หนังโป๊เมืองไทยเค่าอนุญาติ ให้ขายได้ด้วยเหรอ เต็มไปหมด ผู้ว่าอย่างมั่วแต่สร้างภาพลักษณ์ว่ากรุงเทพน่าอยู่อีกเลย ถ้ามั่วแต่ไปสนับสนุนแต่กิจกรรม ไปใส่ใจแก้ปัญหาเรื่องที่เป็นสุขอนามัย และความสะอาดของผู้คน จากต้นตอล่ะก็ ไม่ว่าชาติไหนๆฉันก็ไม่ขอไปเลือกตั้งอีกแล้ว ไม่รู้จะเลือกไปทำไม ไม่มีประโยชน์อะไรแก่ประเทศเท่าไหร่เลย เสียเวลาออกจากบ้านไปกาคะแนนซะจริงๆเลย ทางที่ดี ปลูกฝังค่านิยมใหม่เรื่องการทิ้งขยะ ปรับให้หนักๆไปเลยดูอย่าง มาเลย์ สิงคโปร์ทำไมเค้าติดไทยเรานี่เองแต่บ้านเมืองเค้าไม่เป็นอย่างบ้านเรา เพิ่มถังขยะด้วยไม่มีที่จะทิ้งจริงๆ มัวแต่กลัวระเบิดก็เปลี่ยนมาเป็นถังใส ถุงใสทั่วประเทศไปเลย ระเบิดมันมาได้ทุกทีไม่จำเป็นต้องในถังขยะ แม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกัน ฉันล่ะอ๊ายอาย เหม็นสุดๆ น้ำก็ไม่เคยเห็นว่าจะใสสักทีเหมือนฝั่งประเทศที่เค้าพัฒนาแล้วเลย จ้างคนกวาดขยะเพิ่มให้มากขึ้น คนว่างงานจะได้มีรายได้ เอาแบบว่าคัดคนที่กวาดสะอาดๆ เรียบร้อย ไม่ใช่แค่กวาดทีไปที เหมือนกับเป็นการย้ายขยะจากอีกที่มากระจายให้เลอะมากกว่เดิมอีก ทำอะไรอย่าทำแต่ลวกๆเลยนะค่ะ ปัญหาระดับประเทศไม่ใช่แค่ กรุงเทพ เพราะต่างชาติมองกลับมา เค้าไม่ได้พูดว่า bkk แต่มันคือ thailand นั้นเอง ขอร้องจากปถุชนคนธรรมดาคนนึงนะค่ะ ดิฉันรักในหลวง รักเมืองไทย อยากอยู่เมืองไทยอย่างมีความสุข สุขภาพดี เพราะทุกวันนี้ใครถามฉันว่า where u come from? ” I’m from thailand BUT half only’ เพราะอายกับภาพลักษณ์ที่ สกปรก และ คนขายบริการเกลื่อนกลาดแบบนี้ไม่ไหวจริงๆค่ะ

 94. ดิฉันมีเรื่องเดือดร้อน เครียดมาก…ๆ ไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้ต้องมาพึ่งยานอนหลับเอาตอนหลังเกษียณแล้วจึงอยากให้ท่านผู้ว่าลองพิจารณาดูว่าพอจะมีทางช่วยดิฉันให้พ้นจากความทุกข์นี้ได้หรือไม่ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับหน่วยงาน 2 หน่วยงานฃึ่งล้วนอยู่ใต้บังคับบัญชาของท่าน
  เรืองมีอยู่ว่า ดิฉันมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งไม่ใหญ่หรอก แค่ร้อยเจ็ดสิบกว่าตารางวาเอง พ่อแม่เป็นคนฃื้อไว้ แต่ในโฉนดใส่เป็นชื่อดิฉัน เมื่อพ่อและแม่เสียหมดแล้วดิฉันจึงคิดว่าควรจะเอามาขายเพื่อแบ่งให้พี่น้องทุกคนเท่าๆกัน ( พี่น้องทั้งหมด 7 คน ) เพราะแต่ละคนก็อายุเลย 60 กันแล้ว ปล่อยไว้วันหลังอาจมีปัญหาในรุ่นหลัง ปรากฏว่าความเห็นไม่ตรงกัน บางคนอยากขายบางคนเสียดายเพราะทำเลดีอยากเก็บไว้ขายตอนราคาดีกว่านี้ สุดท้ายสรุปได้ว่าเอามาสร้างเป็นคอนโด8ชั้น49ยูนิตแบ่งขายถ้าใครยังเสียดายทำเลนี้อยู่ก็ฃื้อไว้จะเอากี่ยูนิตก็ได้ตามกำลังของตัวเอง ที่เหลือก็ขายให้คนทั่วไป จึงได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทและจ้างที่ปรึกษา สำรวจว่าที่ผืนนี้ทำได้ไม่ ขัดต่อกฎหมายข้อใดหรือเปล่า ปรากฏว่าทำได้ จึงได้จ้างคนออกแบบอาคารพร้อมทั้งยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ขณะเดียวกันก็ดำเนินการติดต่อหาเช่าที่สร้าง Sale office ทำห้องตัวอย่าง จ้างพนักงาน ..( เพราะเคยอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่าเดี๋ยวนี้ กทม.ยุกต์ใหม่สามารถออกใบอนุยาตได้ภายใน 45 วันถ้าไม่ผิดแบบและกฎหมาย เราก็แน่ใจว่าเราไม่ผิดกฎหมาย เขตทางก็เช็คเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีปัญหา กำชับคนออกแบบด้วยว่าให้ออกแบบตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น ) ปรากฏว่าผ่านไประยะหนึ่ง คนที่ทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างมาบอกว่า ทาง กทม. แจ้งมาว่ามีปัญหา เพราะถนนที่เชื่อมติดกับถนนหน้าบริเวณก่อสร้างมีอยู่จุดหนึ่งไม่ถึง 6 เมตร ( 5.80 เมตร )สาเหตุที่ไม่ถึง จากที่ไปดูกันคือมีอยู่บ้านหนึ่งเขาสร้างรั้วบ้านไม่ตรงเฉียงออกมานิดหนึ่ง (สามารถมองออกได้ด้วยตาเปล่าว่ารั้วบ้านนี้สร้างเฉียง ) ทาง กทม.แนะนำให้เราไปติดต่อทางสำนักงานเขต ให้ทางเขตออกจดหมายยืนยันว่าถนนนี้มีความกว้างถึง 6 เมตรเขาถึงจะยอมให้ผ่าน เราจึงไปติดต่อทางเขต วิ่งไปวิ่งมาระหว่างเขตกับ กทม.อยู่หลายรอบ จนเราต้องเปลี่ยนคนเดินเรื่องเพราะเข้าใจผิดคิดว่าคนเดินเรื่องหลอกเราหรือเปล่า แต่แล้วเปลี่ยนคนเดินเรื่องใหม่ก็เหมือนเดิมอีกไม่ว่าทางเขต เขียนยังไงก็ไม่ถูกใจทาง กทม.สักที อ้างว่ามีข้อความนี้อยู่ไม่ได้ให้เอาออก อ้างว่าไม่ชัดเจนให้ไปเขียนใหม่ แต่ละรอบใช้เวลาเท่าไรคงรู้ๆกัน ( หรือท่านผู้ว่าไม่รู้ ดิฉันเกิดมาอายุ 60 กว่าก็เพิ่งรู้ครั้งนี้เองว่าอยู่กรุงเทพฯด้วยกันแท้ๆ จดหมายระหว่างหน่วยงานต้องใช้เวลาเดินทางไม่ต่ำกว่า 15-20 วัน มีใครกล้าค้านมั้ยว่าไม่จริง ?) จดหมายฉบับสุดท้ายที่ทางเขตออกให้ดิฉันจำได้คล่าวๆว่า จากการตรวจสอบถนนสายนี้มีความกว้างตาม utm ( ระวางแผนที่ ) ประมาณ 6-8 เมตรตามแผนที่แนบท้าย(มีระวางแผนที่แนบไปให้ด้วย ) ทาง กทม. ก็ยังไม่ยอมอีก ตำหนิว่ามีคำว่าประมาณอยู่ ให้ทางเขตเอาคำว่าประมาณออก ทางเขตก็บอกว่าเขาทำได้แค่นั้น เมื่อ 30 พ.ย. 53 ดิฉันทนไม่ไหวแล้ว ขอตามคนที่วิ่งเรื่องเข้าไปพบเจ้าหน้าที่รังวัดของ กทม. ให้เขาช่วยอรุมอร่วยหน่อย จำได้ว่ามีหัวหน้าฝ่ายและรักษาการณ์หัวหน้ากองมานั่งถกปัญหานี้ด้วย ทุกคนยอมรับว่าตาม ระวางแผนที่ความกว้างของถนนสายนี้ถึง 6 เมตร แต่ติดอยู่ที่ความเป็นจริงมีบ้านหลังหนึ่งเขาสร้างรั้วเฉียงออกมา แล้วดิฉันถามว่าเป็นความผิดของฉันหรือเปล่า เขาก็บอกว่าไม่ใช่ แล้วดิฉันเลยบอกว่าในเมื่อฉันไม่ผิด แล้วทุกวันนี้ฉันถูกลงโทษ มันยุติธรรมแล้วหรือ ในที่สุดทาง กทม.ก็บอกดิฉันให้ใจเย็นๆเขาจะรีบออกจดหมายอีกฉบับหนึ่งให้ทางเขตตอบมาใหม่ให้ตรงจุด เขาอ้างว่าอยู่ที่ wording ของจดหมายที่เขาจะเขียนไป รับรองว่าคราวนี้เขตต้องตอบตรงจุดแน่ เขาเพียงแต่ว่าไม่อยากให้มีคำว่าประมาณติดอยู่เท่านั้น ดิฉันก็เชื่อเขา เวลาผ่านไปครึ่งเดือนทางเขตบอกว่ายังไม่ได้รับจดหมาย ขอสำเนาจาก กทม.เพราะอยากรู้ข้อความในจดหมายก็ไม่ยอมให้มาอีก โทร.ไปเร่งทางกทม.ก็ได้แต่บอกว่าน่าจะถึงแล้ว ไว้จะตรวจสอบให้ จนกระทั่งเมื่อ 22 ธ. ค. 53ดิฉันบอกว่าจะเข้าไปหาที่ กทม.พรุ่งนี้บ่าย.ปรากฏว่าตอนสายๆวันที่ 23 ธ.ค. ทางเขตแจ้งมาว่าได้รับจดหมายแล้วตอนเช้า ฃึ่งข้อความในจดหมายทางเขตบอกว่าเห็นแล้วหนักใจ ดิฉันจำข้ออความได้คล่าวๆทำนองว่า ตามจดหมายฉบับก่อน( ลงวันที่เดือน ก.ย. )ที่ทางเขตบอกไปว่าตรวจสอบ utm แล้วความกว้างของถนนสายนี้ประมาณ 6-8 เมตรนั้น ได้ตรวจสอบสภาพความเป็นจริงแล้วพบว่ามีบางจุดน่าจะมีความกว้างไม่ถึง 6 เมตรใช่หรือไม่ ขอให้ตรวจสอบอีกครั้ง… สรุปแล้วต่างก็ไม่กล้ารับผิดชอบกับความจริงที่ว่ามีอยู่จุดหนึ่งขาดไป 20 เซ็นต์เพราะชาวบ้านทำรั้วเฉียงออกมา แล้วก็ไม่มีใครคิดช่วยหาทางออกให้ จำได้ว่ายื่นขออนุญาตครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายน ดิฉันต้องล้มเลิกโครงการนี้หรือ? แล้วเงินหลายหลานที่ลงไปแล้วล่ะ มีใครรับผิดชอบไม่ ?
  ท่านผู้ว่าค่ะ … ประเทศไทยเป็นอะไรไป ระวางแผนที่ ( utm )ของทางราชการใช้เป็นมาตรฐานในการอ้างอิงไม่ได้แล้วหรือ ในเมื่อระวางแผนที่ระบุไว้ว่า 6-8 เมตร แล้วความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้น 99.99999% ล้วนมากกว่า เมตร มีบางจุดเท่านั้นที่มีปัญหานิดหน่อย จุดที่ไม่ถึง 6 เมตรเป็นความผิดของใคร? ดิฉันไม่ได้เรียนมาทางกฎหมายแต่ดิฉันว่าเด็ก ป. 4 ยังตอบได้เลยว่า เป็นความผิดของบ้านหลังที่สร้างล้ำเขตสาธารณะออกมา หรือไม่ก็เป็นความผิดของคนสร้างถนนที่สร้างไม่ได้ตรงตามระวางแผนที่ ดิฉันไม่ผิดแน่และดิฉันก็ไม่มีอำนาจที่จะไปจัดการเรื่องนี้ให้มันเปลี่ยนมาเป็นถูกให้ได้ด้วย หน่วยงานของรัฐเท่านั้นที่จะจัดการได้ ( มิฉะนั้นมีหวังชาวบ้านได้มีเรื่องฆ่ากันตายทุกวัน จริงไม่ )รัฐมีอำนาจตัดสินว่านิดๆหน่อยๆปล่อยไป หรือถ้าไม่ปล่อยรัฐก็ต้องจัดการให้มันถูกต้อง ไม่ใช่มาเกี่ยงกันระหว่าง 2 หน่วยงาน โยนกันไปโยนกันมา ชาวบ้านอย่างดิฉันต้องมารับเคราะห์ ( หรือว่าต่อไปใครจะฃื้อที่ดินทำอะไรต้องไปนั่งวัดเองตั้งแต่ปากฃอยเข้ามาตลอดทั้งสายว่าถนนกว้างเท่ากับที่กฎหมายกำหนดทุกตารางนิ้วหรือไม่ ) ตอนนี้บริษัทดิฉันได้ลงทุนลงไปแล้วหลายล้าน( ยังดีที่ที่ดินไม่ต้องฃื้อ ) และทุกวันนี้ไม่กล้าทำอะไรรอแต่ใบอนุญาตก่อสร้างอนุมัติ แต่ก็มีค่าใช้จ่ายตายตัว ( fixed cost ) เป็นแสนต่อเดือน นี่ก็ปาเข้าไปเกือบ 8 เดือนแล้วปัญหายังติดอยู่ที่เดิม ดิฉันไม่มีทางออกจริงๆ จึงต้องมารบกวนท่าน ( เป็นไปได้ไม่อยากรบกวนท่าน เพราะทราบว่าท่านมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบเยอะ ขอโทษนะคะไม่มีทางออกแล้วจริง ๆ ดีกว่าปล่อยให้บริษัทต้องเจ๊งไปเปล่าๆ ) เพื่อนๆบอกว่าสงสารฉัน ต้องมาลำบากเอาตอนแก่ บ้างก็แนะให้ร้องทุกข์กับนายกอภิสิทธิ์ บ้างก็แนะให้ฟ้องสื่อ แต่ฉันคิดว่าร้องเรียนกับท่านผู้ว่า กทม. จะตรงจุดกว่า ถ้าท่านไม่ว่างก็กรุณาส่งคนที่ท่านคิดว่าช่วยแก้ปัญหาให้ดิฉันได้มาช่วยดิฉันที
  ดิฉันจะให้รายละเอียดตามความจริงทุกอย่างกับคนที่ท่านส่งมาช่วยแน่นอน

 95. ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทองหัวหน้าศูนย์ทำงานไม่มีประสิทธิภาพไม่สนับสนุนกีฬาไฟสนามก็ไม่มีลูกฟูตชอลมีแต่เน่าๆ

 96. อาสาสมัครศูนย์เยาวชนทำงานหนักเงินน้อยสวัสดิการก็ไม่มีทั้งท่ีทำงานเพื่อเยาวชนใช้งานเหมือนทาส

 97. สำนักวัฒนธรรมบริหารงานห่วยที่สุดฝ่ายจำเนียรพูดว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายทำไม่ได้ดีแต่ให้ข้าราชการไปอบรมเปรืองงบเปล่าน่าจะเอาไปทำอย่างอื่นอาสมัครสวัสดการยังไม่มีผู้ว่าช่วยที่ครับพวกเขาก็เป็นคน

 98. ร้องเรียนเกี่ยวกับศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด ดิฉันเป็นผู้ปกครองเด็กซึ่งมาใช้บริการที่นี่ แต่ก่อนลูกๆดิฉันติดเกมส์งอมแงมเลยให้มาเล่นกีฬาที่นี่คือ แบดมินตัน ปัจจุบันลูกๆได้เป็นนักกีฬาไปแข่งตามรายการต่างๆ ดิฉันดีใจและชื่นชมศุนย์กีฬานี้ที่สนับสนุนเด็กๆ แต่ตอนนี้เด็กเหล่านี้กำลังโดนผู้ใหญ่บางกลุ่มมาตัดโอกาศเด็กๆเกือบร้อยคนโดยใช้อำนาจของ สก ในพื้นที่มาข่มขู่เจ้าหน้าที่อยากให้ท่านผู้ว่าช่วยด้วยค่ะ

 99. ร้องเรียนเกี่นวกับศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด ดิฉันเป็นผู้ปกครองเด็กที่เรียนแบดที่นี่ ครูที่นี่สอนดี ( ครูเป็นแค่อาสาสมัคร )วยด้วยที่สำคัญราคาค่าเรียนถูกมากๆ ถูกกว่าข้างนอกหลายเท่า ทำให้ลูกดิฉันมีโอกาศเรียนและเด็กๆอีกหลายคนที่พ่อแม่ไม่มีกำลังที่จะให้เรียนที่อื่นสามารถเรียนที่นี่ได้เพราะราคาถูก แต่ไม่วายครูก็โดนคนเห็นแก่ตัวบางคนร้องเรียนไปทางหัวหน้าศูนย์ และอ้างชื่อ สก ในพื้นที่ เพื่อที่ตัวเองจะได้มีคอร์ดตีแบด และพยายามที่จะทำให้เด็กๆ ไม่สามารถเรียนแบดได้ รวมทั้งอ้างว่าจะให้คนมาตรวจสอบการสอนเพราะหาว่าทำเพื่อการพาณิชย์ ซึงดิฉันเองเป็นผู้ปกครองที่เสียเงินเรียนดิฉันยังคิดว่าครูเก็บถูกเกินไปซะอีก เพราะค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าลูกแบด ก็มากมายแต่ครูก็ไม่เคยคิดค่าสอนเพิ่ม เพียงขอแค่ล็อกคอร์ดให้เด็กได้ซ้อมหลัง 6 โมงเย็น เพราะเด็กๆต้องไปโรงเรียน ดิฉันขอเรียนตามตรงว่าครูตั้งใจสอน เด็กตั้งใจเรียน และผู้ปกครองเต็มใจจ่ายเงิน (ถูกกว่าข้างนอก ) ไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น แต่ตอนนี้ครูบอกว่าท้อแท้กับระบบราชการ และคนที่ไม่หวังดี แต่ทางศูนย์ก้ไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะต้องบริการประชาชนจนครูอาจจะเลิกสอน ดิฉันเสียดาย โอกาศของเด็กๆ เกือบ 50คน ที่มีโอกาศได้เรียนกับครูดีๆ คนนี้ที่ตั้งใจทำเพื่อเด็กจริงๆ อยากให้ท่านผู้ว่าช่

 100. ขอร้องเรียนเรื่้องอู่ซ่อมพ่นสีรถยนต์เถื่อนในซอยจันกลิ่น เขตจอมทอง บางขุนเทียนมีการพ่นสีรถยนต์ส่งกลิ่นเหม็นมากโดยทีไม่้ได้ขออนุญาติจากทางเขตอย่างถูกกฏหมาย ไม่ทราบว่าทางเขตจอมทองมีส่วนได้รับเงินจากทางอู่หรือเปล่า เคยมีคนแจ้งไปที่ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ทางเขตจอมทองส่งเจ้าหน้าที่มาสอบถามคนในอู่ว่าเดือดร้อนหรือไม่ แล้วคนในอู่จะไปตอบว่าเดือดร้อนได้อย่างไร เจ้าหน้าที่จึงให็เซ็นต์ชื่อรับทราบแล้วบอกกับทางอู่ว่าระวังมีคนร้องเรียนแล้วก็กลับไปซึ่งการกระทำผิดซึ่งหน้าสามารถสั่งปิดได้ แต่ไม่ทำปล่อยให้ลูกเด็กเล็กแดงต้องทนกับความเหม็นของสีพ่นรถยนต์ และเสียงซ่อมเครื่องยนต์ทุกวัน ดิฉัีนจึงอยากให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ช่วยดำเนินการด้วยค่ะ อย่างเอาแต่ห่วงเรื่องการเมืองอยู่เลยค่ะ ช่วยมาบำบัดทุกข์ให้ประชาชนด้วยค่ะ

 101. เขตดินแดงช่วยมาลอกท่อระบายน้ำภายในซอยดังกล่าวให้ด้วย
  ทาง สนง.เขตเคยส่งเจ้าหน้าที่มาแก้ไขแล้ว แต่ทำงานแบบขอไปที คือมาเขี่ยๆๆให้

  แล้วกลับ ท่ิอตันถ้าไม่ตักขยะออกเลยหรือไม่ทำให้ตลอดทั้งซอยก็คงไม่ได้ผลอะไร
  เสียเวลาเปล่า กทม.ก็ทำงานได้แค่นี้ทั้งปีน่าเบื่อมาก
  เมื่อวานเป็นวันอาทิตย์ มีเจ้าหน้าที่สูบส้วม(ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ใช้รถสีเหลืองของทางเขตมาถามปัญหาและรับอาสาแก้ไขให้
  โดยขอเก็บค่าบริการ บ้านละ2500-3500 บาท นี่หรือคือนโยบายของ เขตดินแดง
  คือทำให้ท่อตันแล้วออกมาทำมาหากินกับประชาชน

 102. เรียน ท่านผู้ว่ากทม.
  ร้องเรียนเรื่องการทำถนนซอยพุทธบูชา 6 เขตจอมทอง
  เนื่องจากซอยดังกล่าวได้รับงบประมาณให้ทำถนนแล้วแต่เขตไม่ยอมดำเนินการค่ะ ได้แต่เอาประกาศมาติดประกาศแล้วก็ถอดเข้าถอดออก
  ป้ายที่หนึ่งประกาศว่าจะดำเนินการทำถนนเดือน มกราคม สิ้นสุดเดือน มีนาคม 2554 พอเลยกำหนดเวลาก็ดึงป้ายออก
  ประชาชนก็ร้องเรียนเขต เขตก็มาติดป้ายที่ สอง โดยระบูชื่อผู้รับเหมาระยะเวลาดำเนินการเริ่ม 20เมย. สิ้นสุด 19 กค 2554 ระบุชื่อผู้ควบคุมงานเรียบร้อย
  ขณะนี้กลางเดือนพ.ค. แล้ว ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหว ได้ร้องเรียน ไปที่ 1555 2-3 ครั้งแล้วเขตได้แค่ตอบว่ากำลังเร่งรัดดำเนินงานอยู่ และวันนี้เขาก็ถอดป้ายออกอีกแล้ว ทำเหมือนกำลังเล่นเกมส์ติดป้าย
  ขอความกรุณาท่านช่วยตรวจสอบด้วยค่ะ เพราะดูแล้วไม่ปกติเหมือน ถ่วงเวลาไปเรื่อยๆ ไม่ยอมดำเนินการทั้งที่ได้งบประมาณแล้ว

 103. ร้าน มอส มิ้น จิ้มจุ่ม ซอย สีลม23 ลักษณะร้านเป็นเต็น ตู้เพลงจะแอบอยู่ด้านหลังตู้สีขาวอีกที เปิดเพลงร้องคาราโอเกะเสียงดัง ตั้งแต่ 1 ทุ่มถึง ตี1 ทุกวัน ขอร้องเรียนให้ช่วยดำเนินการด้วยครับ ทำเรื่องร้องเรียนกับหลายหน่อยงานหลายครั้งแล้วไม่เป็นผล เพราะเจ้าของร้านเป็นภรรยาของตำรวจ สถานีตำรวจยานนาวา ชื่อเจ้าของ คือน้ำทิพย์ ครับ
  ขอความเป็นธรรมด้วยครับ ทุกวันนี้ต้องทานยานอนหลับทุกคืน ขอบพระคุณมากครับ

  ชาวบ้านสีลม23

 104. รบกวนช่วยดูแลเรื่องถนนเลียบทางด่วนทุ่งครุด้วยครับ ชำรุดพังมากๆ มานานแล้วครับ เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากๆแทบทุกวัน ไม่เคยมีใครมาสนใจเลยรถเล็กวิ่งได้ลำบากมากๆ ผมจำได้ว่า คนที่ชู 2 นิ้ว เป็น สส.เขตนี้ครับ และคุณชายเป็นผู้ว่า กทม.ครับ หวังว่าจะมีเสียงสะท้อนกลับมาบ้างนะครับ ชาวบ้านหมู่ 3 ทุ่งครุครับ

 105. อยากรู้ว่าทำไมให้โควต้าครูออกก่อนเกษียณน้อยจัง

 106. ช่วงนี้หลังโรงเรียนเปิดเทอม รถติดมากเลยจากเส้นลาดพร้าวไปทางศรีนครินทร์ช่วงเช้าไปทำงาน อยากให้ผู้ว่าเข้าไปช่วยเหลือด้วยครับ (มันติดมากขึ้น)

 107. ถนนรามอินทรา117ในชอยเขามาประมาน800 ม น้ำท่วมประจำไม่ว่าจะตกน้อยก็ท่วมเพราะถนนต่ำกว่าฃอยอืนๆ

  ทุกฃอยทำถนนมาตั้งหลายกีโลก็มาหยุด

  ว่าทำไมเขาจิงไม่ทำให้เสร็จเป็นอย่างนี้มาหลายปแล้ว ได้รับตวามเดือดร้อนมาก

 108. เจริญพรท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
  อาตมาทำเรื่องย้ายชื่อออกจากทะเบียนกลางราชเทวี มาร่วมจะสามเดือนแล้ว ตอนนี้ยังย้ายออกไม่ได้ สำนักงานเขตปทุมธานี ทำหนังสื่อแจ้งย้ายมาแต่ไม่รู้หน่วยงานไหนเก็บเรื่องไปดองไว้ ช่วยจัดการที่
  เจริญพร.

 109. ท่านผู้ว่าคะ ดิฉันอยากจะเรียนถามว่า ใครที่ดูแลสวนลุมคะ ที่ถามเพราะว่าดิฉันเห็นเป็นเวลานานมากแล้วที่นาฬิกาสวนลุม ไม่เดินมาตั้งแต่ท่านผู้ว่าก.ท.ม ม.ร.ว.สุขุมพันธ์มาเป็นผู้ว่าน่ะค่ะ เพราะดิฉันชอบมองเวลาตรงหอนาฬิกาเสมอ ดูทีไรก็เทียงกว่าๆทุกที น่าจะช่วยกันดูแล อายต่างชาติเค้า เพราะที่นี่เค้าและคนไทยก็มากันทั้งนั้น

 110. ก่อนอื่นขอแสดงความชื่นชมในความกล้าหาญของผู้ว่าฯกทม.ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ ทีรับสนอง”ในหลวง” โยกงบ 5 ธ.ค. 54 งดกิจกรรมไลท์แอนด์ซาวด์ 5 ธ.ค. 54โยกงบ 30 ล้าน มาทำคันกั้นเสริมเขื่อนคลองมหาสวัสดิ์แทน
  และในการนี้ ข้าพเจ้าขอเรียนถามว่า
  1.การจัดเสริมคันกั้นน้ำคลองมหาสวัสดิ์ครั้งนี้ได้ทำในฝั่งจ.นนทบุรีด้วยหรือไม่
  หากทำเพียงฝั่งกทม.ฝั่งเดียว
  2.ขอเสนอให้ทำเขื่อนกั้นคลองมหาสวัสดิ์ในฝั่งจ.นนทบุรีด้วยได้หรือไม่ ซึ่งจังหวัดนนทบุรี มีแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 : จัดทำให้จ.นนทบุรี ให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี มีความปลอดภัย และยังมีอีกหลายยุทธศาสตร์รวมทั้งแผนระดับท้องถิ่น
  3.จะร่วมบูรณาการได้หรือไม่ โดยของบประมาณจากแผนงานระดับท้องถิ่นที่จะนำมาปรับถนนสายบางกรวย-จงกลนนท์ ซึ่งอยู่ขนานกับคลองมหาสวัสดิ์ให้เอางบนั้นมาจัดทำเขื่อนกั้นน้ำในคลองมหาสวัสดิ์ด้านฝั่งจ.นนทบุรี ก่อนซึ่งอาจจะได้ถนนริมคลองมหาสวสดิ์ในฝั่งจ.นนทบุรีอีกหนึ่งเส้นทาง จากนั้นจึงให้ระดับท้องถิ่นดำเนินงานงานยกระดับถนนสายบางกรวย-จงกลนนท์ ในภายหลังจะได้หรือไม่
  หากสามารถทำได้จะเป็นโอกาสดีที่จะเป็นแบบอย่างการบูรณาการระหว่างกทม.กับ จ.นนทบุรีที่สร้างความถาวรและยั่งยืนให้กับคน 2 ฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ซึ่งหมายถึงชีวิตและทรัพย์สินรวมอยู่ด้วย

  จิตรา สุวรรณวงศ์

 111. ในฐานะเป็นบุคลากรในส่วนของวชิระ อยากเห็นมากว่าอธิการบดีคนใหม่ที่สรรหาควรเป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติที่เสียหายด้านการคอรัปชั่น และไม่ใช่มุ่งเข้ามาเพื่อกอบโกยเลยอยากเสนอท่านผู้ว่า กทม ว่า อยากให้มองไปข้างในบ้านวชิระ ยังมีบุคคลที่ดีมีมากมาย ไม่ต้องเอาบุคคลอื่นเข่้ามา อย่างน้อยคนในบ้านจะรู้ว่ามุ้งตนเองขาดตรงไหน ควรซ่อมแซมตรงไหน อย่างไร ไม่ควรยึดติดกับแพทย์หรือพยาบาล ข้อมูลที่ชัดเจนที่กลุ่มบุคลากรต้องการใครมากที่สุด น่าจะจับตามองโดยเฉพาะผู้หญิงที่เสียงดัง ไม่มีประวัติการฉ้อโกง มองส่วนรวมมากกว่าตนเองและพวกพ้อง ระดับการศึกษาก็สูง เศรษฐานะทางครอบครัวก็ดีงาม อยากให้โอกาสสตรีนำพาองค์กรสู่ความก้าวหน้าและมั่นคง ขอเชียร์ ดร.บุหลันค่ะ

 112. เรียน ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ทราบ
  ขอร้องเรียนว่าเขตดอนเมืองได้รับผลอุทกภัยเป็นเขตแรก แต่ทำไมได้รับเงินเยียวยาช้ากว่าเขตอื่นๆๆๆ (โปรดตอบ) เท่าที่ทราบเขตอื่นๆๆๆเขาได้รับกันจะหมดทุกคนแล้วน่ะ โดยเฉพาะเขตหลักสี่ นี้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะตอบข้อซักถามกับผู้ที่มาใช้บริการ ผิดกับเขตดอนเมืองเรื่องมาก ถามตอบก็ไม่มองหน้าคนถาม ตอบก็ตอบแบบเสียมิได้ คือไม่เต็มใจที่จะตอบ เวลายื่นเอกสารผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมก็ต้องยื่นเอกสารเยอะแยะไปหมด ไม่รู้จะเอาไปทำไมเยอะแยะ พนักงานที่มาตอบข้อซักถามประชาชนก็พูดแบบเหมือนไม่เต็มใจที่จะตอบ ถามอะไรก็ไม่รู้ ชี้ให้ไปถามคนโน้นคนนั้น จริงๆๆๆแล้วมันควรที่จะต้องปรับกระบวนการทำงานของเขตดอนเมืองได้แล้ว ปฐมนิเทศก่อนลงมือมารับใช้บริการประชาชน ทำแบบนี้ใครที่เข้าไปใช้บริการก็จะบอกต่อว่ายี้ๆๆๆๆๆๆใครอย่าเข้าไปน่ะเขตนี้ โคตรห่วยแตกแน่นอน ส่วนผอ.เขตมีไว้ทำไมก็ไม่รู้ หรือมีไว้เพื่อไว้รับแขกของผู้ว่า หรือแขกของตัวเอง ขอบอกเลยน่ะว่าเขตดอนเมืองสู้เขตหลักสี่ไม่ได้เลยในเรื่องวิธีการบริการประชาชน เขาให้คำแนะนำ ข้อมูล ที่ชัดเจนมากๆๆๆๆๆ ดังนั้นผู้ว่าฯ ควรพิจารณาได้แล้วน่ะว่า เสียงโอ้ดควรเป็นเช่นไรกับเขตดอนเมือง ไม่เชื่อลองแกล้งไปสอบถามคนที่มาติดต่อ ณ เวลานี้ได้เลย (กำลังมีคนมาติดต่อ) จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเอามากๆๆๆๆๆๆๆๆ
  จาก………ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 2554

 113. เรียน ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ทราบ
  ขอร้องเรียนข้อสงสัยว่าทำไมเขตมีนบุรีซึ่งประกาศเป็นเขตน้ำท่วม แต่บางพื้นที่ก็ไม่ท่วม ข้าวของไม่เสียหาย เช่น หมู่บ้านบัวขาวฝั่งใน จึงไปร้องเรียนได้ค่าเสียหาย 5000 ได้ทั้ง ๆ พื้นที่ไม่ท่วม ควรได้ตรวจสอบบ้าง ไม่ใช่ให้มั่ว หมดงบประมาณ เสียเงินไปโดยใช้เหตุ และก็เป็นการเอาเปรียบประชาชนที่เขาท่วมจริงซึ่งยังได้ไม่ครบเลย หรือแถวเขตบางบัวทองที่ร้องขอทีแฟลตเอื้ออาทรบางบัวทองได้แต่ชั้นล่างไม่ได้ชั้นบนเขาก็ต้องได้ด้วยซิ ออกกฎของการได้ 5000 บาท แต่ทำไม่ได้ ไม่มีการสำรวจความเป็นจริง เงินหมดคลังแล้ว ขอให้ช่วยตรวจสอบด้วย ควรให้ตามความเป็นจริงด้วย ขอบคุณ

 114. เรียน ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ทราบ

  ควรตรวจสอบเขตมีนบุรีด้วย ทำไมบางพื้นที่ไม่น้ำไม่ท่วม ของก็ไม่เสียหาย ทำไมจึงได้เงิน 5000 บาท เป็นการเอาเปรียบผู้ที่โดยน้ำท่วมจริง ๆ เขายังได้ไม่ครบเลย ไม่คุ้มด้วย เป็นการเอาเปรียบกัน ไม่ได้รับความทุกข์กับเขาเลย ขอความกรุณาตรวจสอบด้วย “หมู่บ้านบัวขาวฝั่งใน เขตมีบุรี” ไม่ท่วมบ้านเลย

 115. ทำไมเขตมีนบุรีจึงให้เงิน 5000 บาทช่วยน้ำท่วม ในพื้นที่น้ำไม่ท่วมได้ด้วย โดยเฉพาะหมู่บ้านบัวขาวฝั่งใน น้ำไม่ได้ท่วมเลย ข้าวของก็ไม่เสียหาย ยังไป้ขอได้ เอาเปรียบชาวบ้านที่ท่วมถึงคอ หรือมิดหลังคา เขตให้เงินโดยไม่ไปตรวจสอบความเป็นจริงเลย ถือว่าได้งบมาแล้วก็ให้ไป ควรจะเก็บไปให้คนที่เข้าเดือดร้อนจริง แล้วจะมีกฎการให้เงินช่ววเหลือมาทำไม ช่วยตรวจสอบด้วย ขอบคุณ :A29:

 116. เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

  ดิฉันเป็นประชาชนคนหนึ่งที่รักความสะอาดของบ้านเมืองเรา ทุกเช้าดิฉันขับรถไปทำงาน บ่อยครั้งที่ได้วิ่งตามหลังรถขนขยะ ไม่ว่าเขตไหน บ่อยครั้งที่พบเห็นถึงความมักง่ายของจนท. ขยะหล่นตามทาง กระจัดกระจายตามถนน เห็นแล้วแย่มากๆ และ ตามชุมชน อาทิ ย่านทาวน์อินทาวน์ วิ่งไปด้วย อัดขยะไปด้วยน้้ำขยะเจิ่งนอง

  จึงเห็นควร ที่จะเปิดอบรมพนักงานในการขนย้ายขยะ ที่ถูกวิธี และกริยามารยาท ของพนักงานด้วย จะขอบพระคุรอย่างยิ่ง
  ทราบว่าท่านต้องมีการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง แต่ทำอย่างไร ให้สำนึกในหน้าที่บ้าง

  เรียนมาเพื่อพิจารณา

  ขอแสดงความนับถือ
  จุไรมาศ อุดมศรี

 117. เรียน ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร
  ผมได้จัดทำโครงการต้นกล้าวิชาการเพื่อการเรียนรู้ แบบ E-learning .ใน http://www.pthailand.com ผลการดำเนินการสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัด ด้วยรูปแบบการจัดทำแบบฝึกหัดและความรู้ทั่วไปให้เรียนรู้ประกอบการค้นหา และได้จัดแม็ทการแข่งขันเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
  เป็นที่น่าสนใจให้กับนักเรียน ครู ตลอดจนผู้ปกครอง ได้อย่างดียิ่ง
  เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนใน กทม. ตลอดจนนักเรียนและครู ทั้งประเทศ
  จึงใคร่ขออนุญาตนำเสนอระบบ เพื่อพิจารณาใช้งานสำหรับการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ต่อไป
  ด้วยความเคารพ
  เทพฤทธิ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
  08-1717-8202

 118. เรียนท่าน ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร
  ผมอายุ 46 ปีผมเรียนจบม6และผมเคยไปสอบเป็นพนักงานขับรถที่สำนักงานเขตพระนครในตำแหน่งขับรถพนักงานเทศกิจแต่เขาให่ผมไปขับรถใหญ่ผมขับไม่ได้ผมจึงไม่ไปผมจึงอยากของานท่านทำผมชอบงานจราจรผมขอท่านทำงานในตำแหน่งพนักงานเทศกิจได้หรือเปล่าครับๆขอไปโบกรถตามหน้าโรงเรียนครับ

  โดยความเคารพอย่างสูง

 119. ให้ท่านสำรวจตำแหน่งคนเลี้ยงเด็กที่จบป.ตรี ทางด้านการศึกษาเช่น การศึกษาปฐมวัย การประถมและพิจารณาเข้ายรรจุรับราชการครูเพื่อทดแทนอัตราการขาดแคลนครูเนื่องจากมีความอดทนและพยายามศึกษาต่อหลังจากการทำงานและมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเด็กค่ะ

 120. โครงการบ้านยิ้มจะมีอีกไหมรอด้วยความหวัง

 121. ปัญหา ณ มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทางมหาลัยและหอพักในเรื่องบุคคลภายใน ภายนอก ทั้งผู้พักผู้เช่า และบุคคลที่บุกรุกละเมิดสิทธิของคนอื่นโดยมิชอบ

  ผู้ใหญ่และเด็กหาเรื่องควบคุมนักศึกษาเบื้องหลังคือผลประโยชน์ต่างๆซึ่งมีเรื่องหลายด้านอันสืบเนื่องกับกระทรวงต่างๆมาเกี่ยวข้อง

  จึงวอนขอความกรุณาดูแลคุ้มครองสิทธิตามหน้าที่ด้วย

  เรียนมาเพื่อทราบ

 122. อยากทราบว่าจะมีหน่วยงานไหนที่จะเข้ามาช่วยเหลือและจัดการร้านพวกไก่ปิ้ง หมูปิ้ง ส่งกลิ่นเหม็น รบกวนแล้วต่อให้ตอนนี้มีปล่อง แต่การตั้งที่ปิ้งอยู่ใกล้ๆบ้าน ทำให้ส่งกลิ่นรบกวนและจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาว เคยร้องเรียนไปหลายที่ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ไม่อยากดมแล้วเพราะทนมาหลายปี
  อยากทราบว่าจะมีหน่วยงานไหนที่จะเข้ามาช่วยเหลือและจัดการร้านพวกไก่ปิ้ง หมูปิ้ง ส่งกลิ่นเหม็น รบกวนแล้วต่อให้ตอนนี้มีปล่อง แต่การตั้งที่ปิ้งอยู่ใกล้ๆบ้าน ทำให้ส่งกลิ่นรบกวนและจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาว เคยร้องเรียนไปหลายที่ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ไม่อยากดมแล้วเพราะทนมาหลายปี( อยู่ในซอยสุขสวัสดิ์26 แขวงบางปะกอก แผงอยู่ตรงแยกเข้าร้านเพียร)

 123. ท่านผู้ว่าครับผมอยากทำงานเป็นเจ้าหน้าทีเทศกิจครับผมอายุ 49 ครับผมอยากทำให้ลูกผมภูมิใจในตัวผมบ้างครับเพราะเพื่อนๆของลูกผมทำงานราชการทั้งนั้นเลยครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: