เวียนเทียนอย่าสักแต่ว่า…เวียน


พิธีเวียนเทียน ตามพุทธศาสนสถานทั่วไป มักจะเวียนรอบๆ ปูชนียวัตถุ หรือ บูชนียสถาน เช่น พระอุโบสถ พระเจดีย์ หรือถ้าไม่มีพระอุโบสถพระเจดีย์ก็มักจะเวียนรอบ พระประธานประจำศาสนสถานนั้นๆ (เช่น พระพุทธรูปในศาลาการเปรียญ หรือลานรอบพระประธานที่พุทธมณฑลร่วมบูชา เวียนเทียนพระบรมสาริกธาตุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง)…

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

เกษียณอย่างไรให้มีความสุข 2/2


เกษียณอย่างไรให้มีความสุข …

อ่านเพิ่มเติม

เกษียณอย่างไรให้มีความสุข 1/2


เกษียณอย่างไรให้มีความสุข …

อ่านเพิ่มเติม

รายการ The Idol : พิทยากร ลีลาภัทร์ 3/3


รายการ The Idol คนบันดาลใจ พิทยากร ลีลาภัทร์ ออกอากาศวันที่ 30 ธันวาคม 2555 …

อ่านเพิ่มเติม

รายการ The Idol : พิทยากร ลีลาภัทร์ 2/3


รายการ The Idol คนบันดาลใจ พิทยากร ลีลาภัทร์ ออกอากาศวันที่ 30 ธันวาคม 2555 …

อ่านเพิ่มเติม

รายการ The Idol : พิทยากร ลีลาภัทร์ 1/3


รายการ The Idol คนบันดาลใจ พิทยากร ลีลาภัทร์ ออกอากาศวันที่ 30 ธันวาคม 2555 …

อ่านเพิ่มเติม

รายการ The Idol : กาละแมร์ – ‪พัชรศรี เบญจมาศ‬ 3/3


รายการ The Idol คนบันดาลใจ กาละแมร์ – พัชรศรี เบญจมาศ ออกอากาศวันที่ 23 ธันวาคม 2555 …

อ่านเพิ่มเติม