Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘ชีวิต’ Category


แม้มนุษย์จะไม่สามารถมีชีวิตอมตะได้เหมือนในการ์ตูนหรือเทพนิยาย ที่เพียงขอพรจากเทพเจ้ามังกรก็อาจประสบความสำเร็จ แต่การตั้งเป้าหมายในชีวิต ไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นอะไร หรือสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ตาม กลับมีผลทำให้อายุยืนขึ้นได้เช่นกัน …

(เพิ่มเติม…)

โฆษณา

Read Full Post »


หนทางสุดท้ายคือการหย่าร้าง การหย่าร้างจึงต้องมีกฎกติกามารยาทดังนี้  …

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »


มันช่างเป็นวันที่แสนจะเลวร้ายจริง ๆ เลย…

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »

ภาพเหงา ๆ


เห็นภาพเหล่านี้แล้วรู้สึกเหงาจัง…

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »


เต๋าเป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่ง ต้อง “ไม่มี” ก่อนถึงจะเกิด “มี” ได้…

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »


ผู้คนเลิก “รู้มาก” เลิก “กระหายใคร่อยาก” เมื่อใช้หลัก “กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ“…

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »


ของทุกสิ่งในโลกนี้ย่อมมีคู่กัน เช่น ยากกับง่าย, สูงกับต่ำ.. เอ! แล้วมันเกิดได้ยังไงหล่ะ…

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »

Older Posts »