วันวิสาขบูชา


วันวิสาขบูชา” หรือ วิศาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak) เป็น “วันสำคัญทางพุทธศาสนาสากล” ของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก, “วันหยุดราชการ” ในหลายประเทศ และ “วันสำคัญของโลก” ตามมติเอกฉันท์ของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ…

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

วันจักรี


วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย…

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมรำลึก “วันรัฐธรรมนูญ”


วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย หรือ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ระลึกถึง …

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

ร่วมรำลึก ครบรอบ 8 ปี “คลื่นสึนามิ”


ร่วมรำลึก ครบรอบ 8 ปี “คลื่นสึนามิ” … ขอให้ทุกดวงวิญญาณจงสู่สุคติเถิดนะครับ ด้วยความเสียใจจริง ๆ …

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

ประวัติ “นางนพมาศ”


เพื่อน ๆ รู้ที่มาของ “นางนพมาศ” หรือไม่ ถ้ายังไม่รู้ เราไปดูกันครับ…

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว…

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม


วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย ที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ควรระลึกถึง วันนี้มีเรื่องราวความสำคัญของ “วันฉัตรมงคล” มาฝาก …

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements