Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘ประวัติศาสตร์’ Category


วันวิสาขบูชา” หรือ วิศาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak) เป็น “วันสำคัญทางพุทธศาสนาสากล” ของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก, “วันหยุดราชการ” ในหลายประเทศ และ “วันสำคัญของโลก” ตามมติเอกฉันท์ของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ…

(เพิ่มเติม…)

Advertisements

Read Full Post »


วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย…

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »


วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย หรือ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ระลึกถึง …

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »


ร่วมรำลึก ครบรอบ 8 ปี “คลื่นสึนามิ” … ขอให้ทุกดวงวิญญาณจงสู่สุคติเถิดนะครับ ด้วยความเสียใจจริง ๆ …

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »


เพื่อน ๆ รู้ที่มาของ “นางนพมาศ” หรือไม่ ถ้ายังไม่รู้ เราไปดูกันครับ…

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »


วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว…

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »


วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย ที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ควรระลึกถึง วันนี้มีเรื่องราวความสำคัญของ “วันฉัตรมงคล” มาฝาก …

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »

Older Posts »