Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘ประเพณี’ Category


พิธีเวียนเทียน ตามพุทธศาสนสถานทั่วไป มักจะเวียนรอบๆ ปูชนียวัตถุ หรือ บูชนียสถาน เช่น พระอุโบสถ พระเจดีย์ หรือถ้าไม่มีพระอุโบสถพระเจดีย์ก็มักจะเวียนรอบ พระประธานประจำศาสนสถานนั้นๆ (เช่น พระพุทธรูปในศาลาการเปรียญ หรือลานรอบพระประธานที่พุทธมณฑลร่วมบูชา เวียนเทียนพระบรมสาริกธาตุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง)…

(เพิ่มเติม…)

โฆษณา

Read Full Post »


วันวิสาขบูชา” หรือ วิศาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak) เป็น “วันสำคัญทางพุทธศาสนาสากล” ของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก, “วันหยุดราชการ” ในหลายประเทศ และ “วันสำคัญของโลก” ตามมติเอกฉันท์ของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ…

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »


วันนี้เป็นวันแรงงาน ได้พักกันเต็มๆ 1 วัน…

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »


ปฏิทินไทยในขณะนี้กำหนดให้เทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี และเป็นวันหยุดราชการ อย่างไรก็ตาม ประกาศสงกรานต์อย่างเป็นทางการจะคำนวณตามหลักเกณฑ์ในคัมภีร์สุริยยาตร์ ซึ่งแต่โบราณมา กำหนดให้วันแรกของเทศกาล เป็นวันที่พระอาทิตย์ย้ายออกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ เรียกว่า “วันมหาสงกรานต์” วันถัดมาเรียกว่า “วันเนา” และวันสุดท้าย เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชและเริ่มใช้กาลโยคประจำปีใหม่ เรียกว่า “วันเถลิงศก” จากหลักการข้างต้นนี้ ทำให้ปัจจุบันเทศกาลสงกรานต์มักตรงกับวันที่ 14-16 เมษายน (ยกเว้นบางปี เช่น พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2555 ที่สงกรานต์กลับมาตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน) ซึ่งบางปีก็อาจจะตรงกับวันใดวันหนึ่ง…

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »


ตามตำราพรหมชาติ ฉบับหลวง ได้ให้คำทำนายเกี่ยวกับวันสงกรานต์ไว้ดังนี้…

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »


คำที่เกี่ยวข้องกับสงกรานต์ ก็จะมี วันสงกรานต์ วันเนา วันเถลิงศก ผมเองก็เพิ่งจะทราบนะเนี่ย…

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »


กิจกรรมต่าง ๆ ที่นิยมทำกันในวันสงกรานต์มีดังนี้ครับ…

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »

Older Posts »