Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘ปรัชญา’ Category


การแผ่เมตตาดับปฏิฆะไปในบุคคลที่ไม่เป็นที่รัก เช่น ในผู้ที่เป็นศัตรู ถ้าหากจิตใจยังไม่เป็นอุเบกขา คือยังดับปฏิฆะในใจไม่ได้ การแผ่เมตตาออกไปในบุคคลที่ชังกันนั้นยากมาก จิตไม่ยอมที่จะเมตตา ยิ่งไปคิดถึงบางทีกลับไปเพิ่มความพยาบาท โทสะให้มากขึ้นไปอีก …

(เพิ่มเติม…)

โฆษณา

Read Full Post »


ท่าน ว.วชิรเมธี วิธีชนะกรรม เป็นพระอาจารย์ ที่ผมชอบมาก ท่านตอบทุกคำถามได้ชัดเจน และตรงประเด็นมาก ขอกราบนมัสการด้วยความเคารพ …

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »


ชีวิตของคนเรา มีขึ้นและมีลง บางช่วงก็ตกต่ำ บางช่วงก็รุ่งโรจน์
บางคนเลยสรุปว่า ชีวิตของเราขึ้นอยู่กับดวง มีดวงกำกับอยู่ …

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »


ในปี ๒๕๕๒ หลายต่อหลายคนมีทั้งความวิตกกังวล ความทุกข์ และความเครียดเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก เนื่องจากนักเศรษฐศาสตร์ นักลงทุน รวมทั้ง นักธุรกิจ ต่างพากันออกโรงมาตอกย้ำกันเป็นรายวันถึงความย่ำแย่ของเศรษฐกิจในปีนี้ ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้หลายบริษัทลดอัตราการจ้างงานลง มีผลทำให้คนตกงานเป็นจำนวนมาก และราคาสินค้ามี …

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »


พระโอวาทสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร …

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »


เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับบุคคลทั่วไป จึงนามาช่วยเผยแพร่ครับ …

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »


มีเรื่องเล่าว่า… มีพระองค์หนึ่ง…ชอบทำอะไรแปลกๆ…
วันหนึ่ง…พวกกรุงเทพฯ…เอากฐินไปทอดที่วัด…

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »

Older Posts »