Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘วัยชรา’


วัยชรา กับปัญหาการนอนไม่หลับ …

(เพิ่มเติม…)

Advertisements

Read Full Post »


ไม่แน่ว่าวัยชราอาจเป็นวัยที่หลายคนมีความสุขมากกว่าช่วงเด็ก หรือวัยทำงานไปเสียแล้ว ตราบเท่าที่คุณมีสามปัจจัยนี้อยู่กับตัว นั่นก็คือ มีสุขภาพดี มีรายได้พอสำหรับเลี้ยงตัว และมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้าง …

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »


แม้มนุษย์จะไม่สามารถมีชีวิตอมตะได้เหมือนในการ์ตูนหรือเทพนิยาย ที่เพียงขอพรจากเทพเจ้ามังกรก็อาจประสบความสำเร็จ แต่การตั้งเป้าหมายในชีวิต ไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นอะไร หรือสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ตาม กลับมีผลทำให้อายุยืนขึ้นได้เช่นกัน …

(เพิ่มเติม…)

Read Full Post »